شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / روپیه موریس تقاضا

  • نرخ فعلی:49.69
  • بالاترین قیمت روز:49.858
  • پایین ترین قیمت روز:49.262
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.34
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.8%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.341
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۴:۲۰
  • نرخ روز گذشته:49.373
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.317

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / روپیه موریس تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / روپیه موریس تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49.69 ریال15:14:20
49.646 ریال15:07:21
49.633 ریال15:00:41
49.633 ریال15:00:41
49.621 ریال14:56:24
49.629 ریال14:49:21
49.617 ریال14:42:25
49.561 ریال14:35:25
49.561 ریال14:35:24
49.557 ریال14:28:24
49.581 ریال14:21:22
49.569 ریال14:14:20
49.617 ریال13:56:21
49.621 ریال13:49:17
49.334 ریال13:42:19
49.262 ریال13:35:21
49.262 ریال13:35:20
49.278 ریال13:28:19
49.27 ریال13:21:19
49.298 ریال13:14:18
49.302 ریال13:07:20
49.294 ریال13:00:26
49.294 ریال13:00:26
49.629 ریال12:56:20
49.654 ریال12:49:17
49.662 ریال12:42:20
49.613 ریال12:35:20
49.613 ریال12:35:20
49.666 ریال12:28:20
49.674 ریال12:21:19
49.698 ریال12:14:17
49.674 ریال12:07:22
49.734 ریال11:56:18
49.746 ریال11:49:18
49.766 ریال11:42:20
49.758 ریال11:35:19
49.758 ریال11:35:18
49.858 ریال11:28:19
49.722 ریال11:14:17
49.73 ریال11:07:19
49.754 ریال11:00:33
49.754 ریال11:00:32
49.586 ریال10:56:17
49.615 ریال10:49:17
49.643 ریال10:42:18
49.635 ریال10:35:17
49.635 ریال10:35:16
49.659 ریال10:28:18
49.639 ریال10:21:18
49.615 ریال10:14:16
49.623 ریال10:07:17
49.594 ریال10:00:32
49.594 ریال10:00:30
49.598 ریال9:56:18
49.602 ریال9:42:16
49.422 ریال9:35:17
49.422 ریال9:35:17
49.722 ریال9:28:17
49.706 ریال9:21:17
49.722 ریال9:14:16
49.718 ریال9:07:18
49.64 ریال8:56:38
49.632 ریال8:35:21
49.632 ریال8:35:20
49.624 ریال8:28:20
49.628 ریال8:21:17
49.373 ریال8:14:17
49.365 ریال8:07:19
49.353 ریال8:00:37
49.353 ریال8:00:35
49.349 ریال7:49:18
49.361 ریال7:42:17
49.357 ریال7:35:20
49.357 ریال7:35:20
49.349 ریال7:21:18
49.341 ریال7:07:19
49.345 ریال6:49:16
49.353 ریال6:42:20
49.357 ریال6:35:21
49.357 ریال6:35:21
49.365 ریال6:28:20
49.353 ریال6:21:19
49.345 ریال6:14:17
49.337 ریال6:07:18
49.325 ریال5:56:18
49.345 ریال5:42:19
49.349 ریال5:35:19
49.349 ریال5:35:18
49.353 ریال5:28:19
49.345 ریال5:21:18
49.365 ریال5:14:17
49.353 ریال5:07:18
49.365 ریال4:56:17
49.301 ریال4:49:16
49.317 ریال4:42:18
49.325 ریال4:35:18
49.325 ریال4:35:16
49.333 ریال4:28:17
49.329 ریال4:21:16
49.321 ریال4:14:15
49.337 ریال4:07:17
49.329 ریال4:00:33
49.329 ریال4:00:32
49.333 ریال3:56:16
49.337 ریال3:49:16
49.329 ریال3:35:16
49.329 ریال3:35:16
49.337 ریال3:28:16
49.349 ریال3:21:15
49.345 ریال3:07:18
49.349 ریال3:00:25
49.349 ریال3:00:25
49.345 ریال2:56:16
49.337 ریال2:49:15
49.341 ریال2:42:18
49.349 ریال2:35:18
49.349 ریال2:35:17
49.341 ریال2:28:17
49.345 ریال2:21:17
49.333 ریال2:14:15
49.337 ریال2:07:17
49.329 ریال1:56:15
49.337 ریال1:49:15
49.329 ریال1:42:17
49.341 ریال1:35:18
49.341 ریال1:35:16
49.333 ریال1:21:16
49.321 ریال1:14:16
49.333 ریال1:07:16
49.349 ریال1:00:28
49.349 ریال1:00:27
49.333 ریال0:56:16
49.317 ریال0:49:15
49.325 ریال0:42:16
49.309 ریال0:35:17
49.309 ریال0:35:17
49.313 ریال0:28:16
49.341 ریال0:21:17
49.333 ریال0:14:16
49.341 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی