شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/KZT Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 537 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.31%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی