شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:17813.7
  • بالاترین قیمت روز:17822.2
  • پایین ترین قیمت روز:17389
  • بیشترین مقدار نوسان روز:428.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:17,802.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:17,796.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:17.1

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17,813.7 ریال21:14:25
17,815.1 ریال21:07:30
17,817.9 ریال21:00:41
17,817.9 ریال21:00:40
17,819.3 ریال20:56:29
17,822.2 ریال20:49:26
17,816.5 ریال20:42:31
17,795.3 ریال20:35:32
17,795.3 ریال20:35:32
17,796.7 ریال20:28:27
17,798.2 ریال20:21:27
17,788.3 ریال20:14:26
17,785.4 ریال20:07:31
17,796.7 ریال20:00:59
17,796.7 ریال20:00:59
17,803.8 ریال19:56:29
17,819.3 ریال19:49:26
17,817.9 ریال19:42:31
17,389 ریال19:35:30
17,389 ریال19:35:29
17,801 ریال19:28:28
17,784 ریال19:21:30
17,802.4 ریال19:14:26
17,777 ریال19:07:28
17,772.7 ریال19:00:45
17,772.7 ریال19:00:45
17,757.2 ریال18:56:28
17,741.6 ریال18:35:29
17,741.6 ریال18:35:27
17,733.2 ریال18:28:27
17,731.7 ریال18:21:29
17,728.9 ریال18:14:27
17,730.3 ریال18:07:34
17,737.4 ریال17:56:27
17,730.3 ریال17:49:25
17,709.1 ریال17:42:30
17,700.7 ریال17:35:31
17,700.7 ریال17:35:31
17,703.5 ریال17:28:27
17,704.9 ریال17:21:26
17,710.5 ریال17:14:28
17,726.1 ریال17:00:49
17,726.1 ریال17:00:49
17,721.9 ریال16:56:28
17,736 ریال16:49:23
17,761.4 ریال16:42:29
17,764.2 ریال16:35:31
17,764.2 ریال16:35:30
17,741.6 ریال16:28:26
17,713.4 ریال16:21:27
17,710.5 ریال16:14:27
17,717.6 ریال16:07:28
17,712 ریال16:00:55
17,712 ریال16:00:54
17,719 ریال15:56:27
17,716.2 ریال15:49:25
17,704.9 ریال15:42:26
17,699.2 ریال15:35:33
17,699.2 ریال15:35:33
17,702.1 ریال15:28:25
17,717.6 ریال15:14:24
17,720.4 ریال15:07:29
17,714.8 ریال15:00:45
17,714.8 ریال15:00:42
17,716.2 ریال14:56:28
17,719 ریال14:49:25
17,709.1 ریال14:42:27
17,707.7 ریال14:35:29
17,699.2 ریال14:35:28
17,697.8 ریال14:28:26
17,685.1 ریال14:21:26
17,689.4 ریال14:14:24
17,679.5 ریال14:07:31
17,683.7 ریال14:00:43
17,683.7 ریال14:00:43
17,687.9 ریال13:49:25
17,685.1 ریال13:35:28
17,685.1 ریال13:35:27
17,687.9 ریال13:28:27
17,676.6 ریال13:21:25
17,679.5 ریال13:07:27
17,680.9 ریال13:00:42
17,680.9 ریال13:00:41
17,672.4 ریال12:56:23
17,666.7 ریال12:49:23
17,671 ریال12:42:25
17,746.3 ریال12:35:27
17,746.3 ریال12:35:26
17,750.5 ریال12:28:24
17,744.3 ریال12:14:23
17,754.2 ریال12:07:28
17,748.5 ریال12:00:48
17,748.5 ریال12:00:47
17,749.9 ریال11:56:23
17,761.3 ریال11:49:21
17,762.1 ریال11:35:25
17,762.1 ریال11:35:24
17,736.2 ریال11:28:23
17,743.3 ریال11:21:21
17,740.5 ریال11:14:18
17,749 ریال11:07:18
17,762.9 ریال11:00:32
17,762.9 ریال11:00:31
17,760.1 ریال10:56:18
17,751.8 ریال10:49:17
17,774.9 ریال10:42:18
17,764.9 ریال10:28:17
17,772 ریال10:14:16
17,768 ریال10:07:19
17,763.7 ریال10:00:37
17,763.7 ریال10:00:37
17,790.8 ریال9:56:18
17,797.9 ریال9:49:16
17,793.7 ریال9:42:18
17,788 ریال9:35:18
17,788 ریال9:35:18
17,785.2 ریال9:28:19
17,789.4 ریال9:21:17
17,795.1 ریال9:14:17
17,772 ریال9:07:16
17,776.9 ریال9:00:30
17,776.9 ریال9:00:29
17,771.2 ریال8:56:18
17,765.9 ریال8:49:16
17,767.3 ریال8:42:17
17,770.2 ریال8:35:18
17,770.2 ریال8:35:17
17,749.8 ریال8:28:18
17,762.1 ریال8:21:17
17,772 ریال8:14:17
17,785.2 ریال8:07:21
17,789.4 ریال7:56:17
17,790.8 ریال7:49:16
17,788 ریال7:42:18
17,792.3 ریال7:35:18
17,792.3 ریال7:35:17
17,789.4 ریال7:28:17
17,693.9 ریال7:21:20
17,696.8 ریال7:14:17
17,691.1 ریال7:07:17
17,698.2 ریال7:00:28
17,698.2 ریال7:00:28
17,693.9 ریال6:56:17
17,701 ریال6:49:16
17,696.8 ریال6:42:18
17,733 ریال6:35:20
17,733 ریال6:35:19
17,734.4 ریال6:28:19
17,731.6 ریال6:21:17
17,733 ریال6:14:47
17,740 ریال6:09:00
17,737.2 ریال6:00:43
17,737.2 ریال6:00:42
17,741.5 ریال5:57:53
17,737.2 ریال5:49:17
17,734.4 ریال5:42:18
17,725.9 ریال5:35:17
17,725.9 ریال5:35:17
17,723.1 ریال5:28:17
17,728.7 ریال5:21:18
17,745.7 ریال5:14:17
17,751.4 ریال5:07:17
17,758.4 ریال5:00:33
17,758.4 ریال5:00:33
17,768.3 ریال4:49:17
17,769.7 ریال4:42:18
17,782.5 ریال4:35:17
17,782.5 ریال4:35:17
17,783.9 ریال4:28:16
17,789.5 ریال4:21:17
17,786.7 ریال4:14:16
17,782.5 ریال3:56:17
17,779.6 ریال3:42:17
17,781.1 ریال3:28:17
17,778.2 ریال3:21:16
17,779.6 ریال3:14:16
17,775.4 ریال2:56:17
17,776.8 ریال2:49:16
17,781.1 ریال2:42:20
17,786.7 ریال2:35:20
17,786.7 ریال2:35:20
17,783.9 ریال2:28:16
17,786.7 ریال2:21:17
17,783.9 ریال2:14:17
17,789.5 ریال2:07:18
17,785.3 ریال2:00:36
17,785.3 ریال2:00:35
17,783.9 ریال1:56:18
17,785.3 ریال1:49:17
17,789.5 ریال1:42:17
17,781.1 ریال1:21:17
17,778.2 ریال1:14:16
17,788.1 ریال1:07:16
17,783.9 ریال1:00:26
17,783.9 ریال1:00:24
17,788.1 ریال0:49:16
17,791 ریال0:42:18
17,793.8 ریال0:35:18
17,793.8 ریال0:35:18
17,803.7 ریال0:28:17
17,799.4 ریال0:14:15
17,802.3 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی