شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/HTG Ask

  • نرخ فعلی:136.657
  • بالاترین قیمت روز:136.846
  • پایین ترین قیمت روز:129.137
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.71
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.82%
  • نرخ بازگشایی بازار:136.531
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:136.603
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.054

نمودار کندل استیک GBP/HTG Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/HTG Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
136.657 ریال14:21:31
136.668 ریال13:56:29
136.699 ریال13:42:28
136.689 ریال13:21:32
136.752 ریال12:56:28
136.72 ریال12:42:26
136.678 ریال12:21:33
136.605 ریال11:56:26
136.615 ریال11:42:27
136.636 ریال10:56:24
136.773 ریال10:42:23
136.804 ریال10:21:25
136.783 ریال9:56:22
136.794 ریال9:42:22
136.752 ریال9:21:23
136.731 ریال9:07:21
136.752 ریال8:42:21
136.72 ریال8:21:23
136.731 ریال7:56:23
136.72 ریال7:42:20
136.731 ریال7:21:23
136.72 ریال6:56:23
136.71 ریال6:21:34
136.699 ریال5:42:28
136.72 ریال5:21:26
136.773 ریال4:42:20
136.815 ریال4:21:23
136.783 ریال4:00:44
136.783 ریال4:00:42
136.794 ریال3:21:23
136.804 ریال2:42:19
129.137 ریال2:21:22
136.846 ریال1:56:22
136.825 ریال1:42:20
136.794 ریال1:21:25
136.708 ریال0:56:22
136.697 ریال0:42:20
136.655 ریال0:21:24
136.447 ریال17:51:57
136.594 ریال17:23:20
136.5 ریال16:57:17
136.479 ریال16:42:53
136.542 ریال16:21:47
136.458 ریال15:56:41
136.531 ریال15:42:43
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات