شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / یورو تقاضا

  • نرخ فعلی:1.1058
  • بالاترین قیمت روز:1.1132
  • پایین ترین قیمت روز:1.1051
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1129
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۹:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.1127
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0069

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / یورو تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / یورو تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1058 ریال14:49:20
1.1056 ریال14:42:22
1.1054 ریال14:28:22
1.1051 ریال14:21:20
1.1055 ریال14:14:19
1.1061 ریال13:56:19
1.1059 ریال13:49:19
1.107 ریال13:42:21
1.1063 ریال13:35:23
1.1063 ریال13:35:22
1.107 ریال13:28:21
1.1074 ریال13:21:21
1.1078 ریال13:14:19
1.1087 ریال13:07:22
1.1088 ریال13:00:30
1.1088 ریال13:00:30
1.1097 ریال12:56:21
1.1099 ریال12:49:19
1.1102 ریال12:42:22
1.1096 ریال12:35:22
1.1096 ریال12:35:22
1.1111 ریال12:21:20
1.1106 ریال12:14:18
1.1101 ریال12:07:24
1.1115 ریال11:56:20
1.1116 ریال11:49:19
1.1122 ریال11:42:21
1.1125 ریال11:35:21
1.1125 ریال11:35:20
1.1128 ریال11:28:20
1.1124 ریال11:21:19
1.1123 ریال11:14:20
1.1122 ریال11:07:21
1.1121 ریال11:00:37
1.1121 ریال11:00:36
1.1118 ریال10:56:19
1.1121 ریال10:49:19
1.1124 ریال10:42:19
1.1126 ریال10:28:20
1.1128 ریال10:21:20
1.1127 ریال10:14:18
1.1128 ریال10:07:19
1.1125 ریال10:00:35
1.1125 ریال10:00:34
1.1124 ریال9:49:17
1.1126 ریال9:42:18
1.1118 ریال9:21:18
1.1121 ریال9:14:18
1.1122 ریال9:07:21
1.1117 ریال8:49:20
1.1118 ریال8:42:18
1.1119 ریال8:35:23
1.1119 ریال8:35:22
1.1121 ریال8:28:21
1.1123 ریال8:14:18
1.1124 ریال8:07:21
1.1121 ریال8:00:41
1.1121 ریال8:00:41
1.1119 ریال7:56:20
1.112 ریال7:42:19
1.1119 ریال7:35:22
1.1119 ریال7:35:22
1.1118 ریال7:28:21
1.1119 ریال7:21:20
1.112 ریال7:14:18
1.1122 ریال7:07:21
1.1118 ریال6:56:20
1.1117 ریال6:49:17
1.1121 ریال6:42:22
1.1118 ریال6:35:23
1.1118 ریال6:35:23
1.1122 ریال6:21:21
1.1123 ریال6:00:57
1.1123 ریال6:00:52
1.1125 ریال5:56:20
1.1126 ریال5:42:21
1.1127 ریال5:35:21
1.1127 ریال5:35:21
1.1126 ریال5:28:20
1.1124 ریال5:14:19
1.1126 ریال5:07:20
1.1123 ریال4:56:19
1.1118 ریال4:49:17
1.1121 ریال4:42:19
1.1124 ریال4:35:19
1.1124 ریال4:35:18
1.1123 ریال4:28:18
1.1125 ریال4:21:18
1.1126 ریال4:07:18
1.1127 ریال3:49:17
1.1126 ریال3:42:17
1.1127 ریال3:28:17
1.1126 ریال3:21:17
1.1129 ریال3:14:16
1.1126 ریال3:07:20
1.1127 ریال3:00:27
1.1127 ریال3:00:27
1.1125 ریال2:56:17
1.1126 ریال2:49:16
1.1123 ریال2:42:20
1.1127 ریال2:35:19
1.1127 ریال2:35:19
1.1125 ریال2:28:19
1.1128 ریال2:21:18
1.1125 ریال1:56:17
1.1127 ریال1:49:16
1.1128 ریال1:35:20
1.1128 ریال1:35:18
1.1123 ریال1:28:17
1.1121 ریال1:21:18
1.1122 ریال1:14:17
1.1124 ریال1:07:18
1.1129 ریال1:00:30
1.1129 ریال1:00:29
1.1127 ریال0:56:18
1.1124 ریال0:49:16
1.1125 ریال0:42:18
1.1128 ریال0:35:19
1.1128 ریال0:35:19
1.1131 ریال0:28:18
1.1132 ریال0:21:18
1.113 ریال0:14:17
1.1129 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی