شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / کولن کاستا ریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.794 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.794 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.794 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی