شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:14.8466
  • بالاترین قیمت روز:14.8466
  • پایین ترین قیمت روز:14.611
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.48%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.6935
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۸:۲۴
  • نرخ روز گذشته:14.6911
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1555

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.8466 ریال23:28:24
14.8396 ریال23:14:22
14.8372 ریال23:07:23
14.8361 ریال23:00:42
14.8361 ریال23:00:42
14.8372 ریال22:56:19
14.8314 ریال22:49:18
14.7716 ریال22:42:20
14.7599 ریال22:35:22
14.7599 ریال22:35:21
14.7622 ریال22:28:21
14.7657 ریال22:21:20
14.7611 ریال22:14:18
14.7704 ریال22:00:40
14.7704 ریال22:00:39
14.7716 ریال21:56:20
14.7727 ریال21:49:20
14.7465 ریال21:42:19
14.7512 ریال21:35:22
14.7512 ریال21:35:22
14.757 ریال21:28:21
14.7628 ریال21:21:22
14.7663 ریال21:14:19
14.7523 ریال21:07:20
14.7535 ریال21:00:34
14.7535 ریال21:00:33
14.75 ریال20:56:21
14.764 ریال20:49:19
14.7686 ریال20:42:22
14.7709 ریال20:35:21
14.7709 ریال20:35:21
14.7686 ریال20:28:20
14.7698 ریال20:14:19
14.7895 ریال20:07:22
14.7974 ریال20:00:42
14.7974 ریال20:00:41
14.8135 ریال19:56:20
14.7893 ریال19:49:19
14.8149 ریال19:42:22
14.8196 ریال19:35:21
14.8196 ریال19:35:21
14.8044 ریال19:28:20
14.7916 ریال19:21:19
14.8124 ریال19:14:19
14.7995 ریال19:07:22
14.7984 ریال19:00:35
14.7984 ریال19:00:34
14.789 ریال18:56:20
14.7809 ریال18:49:19
14.7879 ریال18:42:20
14.7637 ریال18:35:22
14.7637 ریال18:35:22
14.7602 ریال18:28:19
14.7835 ریال18:14:18
14.7686 ریال18:07:22
14.7753 ریال18:00:46
14.7753 ریال18:00:46
14.611 ریال17:56:11
14.766 ریال17:49:18
14.7576 ریال17:42:19
14.7233 ریال17:35:22
14.7233 ریال17:35:21
14.7357 ریال17:28:18
14.611 ریال17:21:18
14.7003 ریال17:14:18
14.7372 ریال17:07:20
14.7625 ریال17:00:42
14.7625 ریال17:00:41
14.7154 ریال16:56:19
14.7143 ریال16:49:17
14.7108 ریال16:42:21
14.698 ریال16:35:20
14.698 ریال16:35:20
14.6899 ریال16:28:20
14.7047 ریال16:21:19
14.7023 ریال16:14:18
14.6942 ریال16:07:20
14.7296 ریال16:00:43
14.7296 ریال16:00:42
14.6884 ریال15:56:20
14.7012 ریال15:49:19
14.6899 ریال15:42:20
14.669 ریال15:35:20
14.669 ریال15:35:19
14.6655 ریال15:28:18
14.6791 ریال15:21:19
14.6985 ریال15:14:18
14.6814 ریال15:07:19
14.6702 ریال15:00:34
14.6702 ریال15:00:33
14.6655 ریال14:56:19
14.669 ریال14:49:17
14.6531 ریال14:42:19
14.6555 ریال14:28:19
14.6601 ریال14:21:19
14.6748 ریال14:14:17
14.6643 ریال14:07:20
14.693 ریال14:00:44
14.693 ریال14:00:43
14.6717 ریال13:56:20
14.6775 ریال13:49:17
14.6647 ریال13:42:19
14.6555 ریال13:35:18
14.6555 ریال13:35:18
14.6543 ریال13:28:19
14.6616 ریال13:21:18
14.6763 ریال13:14:17
14.681 ریال13:07:19
14.6709 ریال13:00:30
14.6709 ریال13:00:30
14.6767 ریال12:56:18
14.7019 ریال12:49:17
14.6713 ریال12:42:17
14.6655 ریال12:35:18
14.6655 ریال12:35:17
14.6632 ریال12:28:19
14.6725 ریال12:21:18
14.6667 ریال12:14:17
14.6779 ریال12:07:22
14.6972 ریال12:00:40
14.6972 ریال12:00:40
14.6949 ریال11:56:19
14.6821 ریال11:49:17
14.6775 ریال11:42:18
14.7105 ریال11:28:18
14.6934 ریال11:21:18
14.6856 ریال11:14:17
14.7003 ریال11:07:18
14.7105 ریال11:00:30
14.7105 ریال11:00:29
14.698 ریال10:56:17
14.7483 ریال10:49:16
14.7517 ریال10:42:20
14.7331 ریال10:35:18
14.7331 ریال10:35:18
14.7203 ریال10:28:19
14.6958 ریال10:21:17
14.6981 ریال10:14:16
14.6993 ریال10:00:35
14.6993 ریال10:00:35
14.704 ریال9:56:17
14.7005 ریال9:49:16
14.704 ریال9:42:18
14.7075 ریال9:21:17
14.7005 ریال9:14:17
14.6946 ریال9:07:19
14.6935 ریال9:02:12
14.6935 ریال9:02:12
14.69 ریال8:56:19
14.683 ریال8:49:17
14.6865 ریال8:42:18
14.683 ریال8:35:19
14.683 ریال8:35:18
14.6853 ریال8:28:18
14.6783 ریال8:14:17
14.6748 ریال8:07:19
14.6737 ریال8:00:39
14.6737 ریال8:00:37
14.6748 ریال7:56:18
14.676 ریال7:42:18
14.6748 ریال7:28:18
14.676 ریال7:14:17
14.6725 ریال7:07:18
14.6737 ریال6:56:18
14.6678 ریال6:49:18
14.6737 ریال6:35:19
14.6737 ریال6:35:18
14.6748 ریال6:28:20
14.6713 ریال6:21:18
14.6737 ریال6:14:20
14.676 ریال6:07:19
14.6702 ریال5:56:19
14.6795 ریال5:49:18
14.6853 ریال5:42:19
14.6865 ریال5:35:20
14.6865 ریال5:35:19
14.6888 ریال5:21:19
14.6853 ریال5:14:17
14.6865 ریال5:07:17
14.6888 ریال5:00:26
14.6888 ریال5:00:26
14.6946 ریال4:56:17
14.6888 ریال4:49:17
14.6946 ریال4:42:18
14.6993 ریال4:35:19
14.6993 ریال4:35:18
14.6981 ریال4:14:16
14.7005 ریال4:00:32
14.7005 ریال4:00:30
14.6993 ریال3:56:17
14.6935 ریال3:49:17
14.6888 ریال3:42:18
14.6865 ریال3:35:17
14.6865 ریال3:35:17
14.6853 ریال3:28:18
14.6888 ریال3:21:16
14.6876 ریال3:14:17
14.69 ریال3:07:17
14.6888 ریال3:00:34
14.6888 ریال3:00:34
14.6853 ریال2:56:18
14.6841 ریال2:49:16
14.6795 ریال2:42:17
14.6783 ریال2:35:17
14.6783 ریال2:35:16
14.6795 ریال2:28:18
14.6772 ریال2:21:16
14.6795 ریال2:14:17
14.69 ریال2:07:18
14.6935 ریال1:56:17
14.69 ریال1:49:16
14.6911 ریال1:42:20
14.6807 ریال1:35:19
14.6807 ریال1:35:18
14.6748 ریال1:28:18
14.6807 ریال1:21:18
14.6772 ریال1:14:18
14.6737 ریال1:07:17
14.6713 ریال1:00:31
14.6713 ریال1:00:30
14.6725 ریال0:56:17
14.6737 ریال0:49:16
14.676 ریال0:42:19
14.6841 ریال0:35:18
14.6841 ریال0:35:18
14.6717 ریال0:28:16
14.6865 ریال0:21:18
14.6729 ریال0:14:17
14.6935 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی