شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / دلار باهاماس

  • نرخ فعلی:1.2629
  • بالاترین قیمت روز:1.2629
  • پایین ترین قیمت روز:1.2502
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.259
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۰:۵۵
  • نرخ روز گذشته:1.2586
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0043

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / دلار باهاماس در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / دلار باهاماس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2629 ریال23:00:55
1.2629 ریال23:00:53
1.2628 ریال22:56:26
1.2615 ریال22:49:26
1.2612 ریال22:42:28
1.261 ریال22:35:29
1.261 ریال22:35:28
1.2612 ریال22:28:29
1.2607 ریال22:21:25
1.2605 ریال22:14:25
1.2601 ریال22:07:28
1.2604 ریال21:56:27
1.2612 ریال21:49:27
1.2604 ریال21:42:27
1.2603 ریال21:28:27
1.2605 ریال21:21:26
1.2609 ریال21:14:25
1.2611 ریال21:07:30
1.2613 ریال21:00:41
1.2613 ریال21:00:40
1.2611 ریال20:56:29
1.2612 ریال20:49:26
1.261 ریال20:42:31
1.2594 ریال20:35:32
1.2594 ریال20:35:32
1.2597 ریال20:28:27
1.2595 ریال20:21:26
1.2588 ریال20:14:26
1.2584 ریال20:07:31
1.2593 ریال20:00:59
1.2593 ریال20:00:59
1.2594 ریال19:56:29
1.2618 ریال19:49:26
1.2606 ریال19:42:31
1.2591 ریال19:35:30
1.2591 ریال19:35:29
1.2592 ریال19:28:28
1.2588 ریال19:21:30
1.2595 ریال19:14:26
1.2578 ریال19:07:28
1.2574 ریال19:00:45
1.2574 ریال19:00:45
1.257 ریال18:56:28
1.2554 ریال18:35:29
1.2554 ریال18:35:27
1.2549 ریال18:28:27
1.2548 ریال18:21:29
1.2553 ریال18:14:27
1.2543 ریال18:07:34
1.2554 ریال18:01:05
1.2554 ریال18:01:02
1.2551 ریال17:56:27
1.2545 ریال17:49:25
1.2535 ریال17:42:30
1.2523 ریال17:35:31
1.2523 ریال17:35:31
1.2531 ریال17:28:27
1.2532 ریال17:14:28
1.2546 ریال17:07:29
1.2542 ریال17:00:49
1.2542 ریال17:00:49
1.2544 ریال16:56:28
1.2553 ریال16:49:23
1.2565 ریال16:42:29
1.2573 ریال16:35:31
1.2573 ریال16:35:30
1.2558 ریال16:28:26
1.2534 ریال16:21:27
1.2535 ریال16:14:27
1.2539 ریال16:07:28
1.2536 ریال16:00:55
1.2536 ریال16:00:53
1.254 ریال15:56:27
1.2537 ریال15:49:25
1.2536 ریال15:42:26
1.2525 ریال15:35:33
1.2525 ریال15:35:33
1.2529 ریال15:28:25
1.254 ریال15:21:26
1.2536 ریال15:14:24
1.254 ریال15:07:29
1.2539 ریال14:49:25
1.2533 ریال14:42:27
1.2531 ریال14:35:29
1.2525 ریال14:35:28
1.2527 ریال14:28:26
1.2517 ریال14:21:26
1.252 ریال14:14:24
1.2511 ریال14:07:31
1.2515 ریال14:00:43
1.2515 ریال14:00:43
1.2519 ریال13:56:24
1.252 ریال13:49:25
1.2516 ریال13:42:25
1.2518 ریال13:35:28
1.2518 ریال13:35:27
1.2523 ریال13:28:27
1.2509 ریال13:21:25
1.2513 ریال13:14:24
1.251 ریال13:07:26
1.2515 ریال13:00:42
1.2515 ریال13:00:41
1.2502 ریال12:56:23
1.2503 ریال12:49:23
1.2507 ریال12:42:25
1.2515 ریال12:35:27
1.2515 ریال12:35:26
1.2517 ریال12:28:24
1.252 ریال12:21:23
1.2524 ریال12:07:28
1.2521 ریال12:00:48
1.2521 ریال12:00:46
1.2527 ریال11:56:23
1.2529 ریال11:49:21
1.2536 ریال11:42:24
1.2529 ریال11:35:24
1.2529 ریال11:35:24
1.2532 ریال11:28:23
1.2539 ریال11:21:21
1.2536 ریال11:14:18
1.254 ریال11:07:18
1.2539 ریال10:56:18
1.2543 ریال10:42:18
1.2537 ریال10:35:20
1.2537 ریال10:35:20
1.2539 ریال10:28:17
1.2545 ریال10:21:17
1.2543 ریال10:14:16
1.2548 ریال10:07:19
1.2544 ریال10:00:37
1.2544 ریال10:00:37
1.2541 ریال9:56:18
1.2548 ریال9:49:16
1.2542 ریال9:42:18
1.254 ریال9:35:18
1.254 ریال9:35:18
1.2537 ریال9:28:19
1.2544 ریال9:14:17
1.2541 ریال9:00:30
1.2541 ریال9:00:29
1.2538 ریال8:56:18
1.2541 ریال8:49:16
1.2544 ریال8:35:18
1.2544 ریال8:35:17
1.2543 ریال8:28:18
1.2542 ریال8:14:17
1.254 ریال8:07:21
1.2537 ریال7:56:17
1.2541 ریال7:35:18
1.2541 ریال7:35:17
1.2544 ریال7:28:17
1.2541 ریال7:14:17
1.2539 ریال7:07:17
1.2545 ریال7:00:28
1.2545 ریال7:00:28
1.2542 ریال6:56:17
1.2544 ریال6:49:16
1.2541 ریال6:42:18
1.2543 ریال6:35:20
1.2543 ریال6:35:19
1.2541 ریال6:21:17
1.2542 ریال6:14:47
1.2541 ریال6:09:00
1.2543 ریال6:00:42
1.2543 ریال6:00:42
1.2546 ریال5:57:52
1.2544 ریال5:42:18
1.2537 ریال5:35:17
1.2537 ریال5:35:17
1.2533 ریال5:28:17
1.2551 ریال5:21:18
1.2549 ریال5:14:17
1.2557 ریال5:07:17
1.2558 ریال5:00:33
1.2558 ریال5:00:33
1.2565 ریال4:49:17
1.2567 ریال4:42:18
1.2575 ریال4:35:17
1.2575 ریال4:35:17
1.2577 ریال4:28:16
1.2579 ریال4:14:16
1.2576 ریال4:07:19
1.2577 ریال3:56:17
1.2574 ریال3:49:17
1.2576 ریال3:42:17
1.2575 ریال3:35:19
1.2575 ریال3:35:18
1.2574 ریال3:14:16
1.2571 ریال3:07:16
1.2573 ریال3:00:28
1.2573 ریال3:00:28
1.2571 ریال2:56:17
1.2575 ریال2:49:16
1.2577 ریال2:42:20
1.2579 ریال2:35:20
1.2579 ریال2:35:20
1.2578 ریال2:21:17
1.2577 ریال2:14:17
1.2582 ریال2:00:36
1.2582 ریال2:00:35
1.2579 ریال1:56:18
1.258 ریال1:49:17
1.2577 ریال1:42:17
1.2573 ریال1:35:17
1.2573 ریال1:35:16
1.2576 ریال1:28:17
1.2574 ریال1:21:17
1.2576 ریال1:14:16
1.2578 ریال1:07:16
1.2577 ریال1:00:25
1.2577 ریال1:00:24
1.258 ریال0:56:17
1.2581 ریال0:49:16
1.2584 ریال0:42:18
1.2587 ریال0:35:18
1.2587 ریال0:35:18
1.2591 ریال0:28:17
1.2589 ریال0:21:19
1.2585 ریال0:14:15
1.259 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی