شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/ARS Bid

  • نرخ فعلی:83.7153
  • بالاترین قیمت روز:83.8246
  • پایین ترین قیمت روز:83.5541
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:83.5882
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۵۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:83.5746
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1407

نمودار کندل استیک GBP/ARS Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/ARS Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
83.7153 ریال9:56:20
83.7085 ریال9:49:17
83.6812 ریال9:35:19
83.6812 ریال9:35:18
83.6743 ریال9:28:19
83.688 ریال9:21:19
83.6538 ریال9:14:17
83.6607 ریال9:07:21
83.6743 ریال9:00:33
83.6743 ریال9:00:33
83.6675 ریال8:56:57
83.6743 ریال8:49:17
83.6812 ریال8:42:19
83.7017 ریال8:35:21
83.7017 ریال8:35:21
83.7358 ریال8:28:19
83.729 ریال8:21:20
83.7495 ریال8:14:19
83.7631 ریال8:07:20
83.77 ریال7:56:19
83.7768 ریال7:49:18
83.7836 ریال7:42:20
83.7768 ریال7:35:20
83.7768 ریال7:35:19
83.7631 ریال7:28:18
83.77 ریال7:21:20
83.7358 ریال7:14:18
83.7563 ریال7:07:20
83.7768 ریال7:00:43
83.7768 ریال7:00:42
83.7973 ریال6:42:21
83.8109 ریال6:35:23
83.8109 ریال6:35:21
83.8246 ریال6:28:20
83.7904 ریال6:14:20
83.7631 ریال6:07:22
83.7495 ریال6:00:49
83.7495 ریال6:00:49
83.7358 ریال5:56:20
83.7631 ریال5:42:20
83.77 ریال5:35:21
83.77 ریال5:35:20
83.7495 ریال5:21:19
83.7631 ریال5:14:18
83.77 ریال5:07:19
83.7426 ریال4:49:16
83.7358 ریال4:42:18
83.77 ریال4:35:17
83.77 ریال4:35:17
83.7631 ریال4:28:17
83.7358 ریال4:21:17
83.7426 ریال4:07:17
83.7495 ریال4:00:32
83.7495 ریال4:00:31
83.6701 ریال3:56:17
83.6564 ریال3:42:18
83.6428 ریال3:35:17
83.6428 ریال3:35:17
83.6291 ریال3:28:16
83.6223 ریال3:21:16
83.6291 ریال2:56:16
83.6223 ریال2:49:15
83.6291 ریال2:42:19
83.6223 ریال2:35:18
83.6223 ریال2:35:18
83.6291 ریال2:21:17
83.6155 ریال2:14:15
83.6087 ریال2:00:33
83.6087 ریال2:00:33
83.6155 ریال1:56:18
83.6087 ریال1:49:16
83.5541 ریال1:42:18
83.6428 ریال1:35:17
83.6428 ریال1:35:17
83.6087 ریال1:21:16
83.5882 ریال1:14:16
83.5814 ریال1:07:18
83.5882 ریال0:49:15
83.5814 ریال0:42:17
83.5882 ریال0:35:17
83.5882 ریال0:35:17
83.6155 ریال0:28:18
83.6087 ریال0:21:20
83.5882 ریال0:14:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی