شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Gazprombank - Russian Equities

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 166.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 312.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 306.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.34%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی