شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.4%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی