iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE TechMARK Focus

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 152.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 446.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.96%