شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 596.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 546.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 560.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,624.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.66%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی