iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE/JSE Top 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,720.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,654.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,832 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,331.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 732.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.48%