شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE BM Mid 70

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 222.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 586.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,466.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,252.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.45%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی