iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار فیجی / دلار

  • نرخ فعلی:0.4474
  • بالاترین قیمت روز:0.4474
  • پایین ترین قیمت روز:0.4468
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4468
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.4474
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4474 ریال5:01:09
0.4468 ریال5:00:29
0.4468 ریال5:00:28
0.4474 ریال4:57:05
0.4468 ریال4:56:15
0.4474 ریال4:50:07
0.4474 ریال4:50:06
0.4468 ریال4:49:14
0.4474 ریال4:43:05
0.4468 ریال4:42:15
0.4474 ریال4:36:06
0.4468 ریال4:35:15
0.4468 ریال4:35:15
0.4474 ریال4:29:04
0.4468 ریال4:28:14
0.4474 ریال4:22:05
0.4468 ریال4:21:19
0.4474 ریال4:15:06
0.4474 ریال4:15:05
0.4468 ریال4:14:15
0.4474 ریال4:08:05
0.4468 ریال4:07:16
0.4474 ریال4:01:09
0.4468 ریال4:00:28
0.4468 ریال4:00:28
0.4474 ریال3:57:06
0.4468 ریال3:56:15
0.4474 ریال3:50:07
0.4474 ریال3:50:06
0.4468 ریال3:49:14
0.4474 ریال3:43:04
0.4468 ریال3:42:15
0.4474 ریال3:36:05
0.4468 ریال3:35:19
0.4468 ریال3:35:18
0.4474 ریال3:29:04
0.4468 ریال3:28:16
0.4474 ریال3:22:05
0.4468 ریال3:21:21
0.4474 ریال3:15:06
0.4474 ریال3:15:04
0.4468 ریال3:14:15
0.4474 ریال3:08:04
0.4468 ریال3:07:14
0.4474 ریال3:01:10
0.4468 ریال3:00:29
0.4468 ریال3:00:26
0.4474 ریال2:57:05
0.4468 ریال2:56:16
0.4474 ریال2:50:07
0.4474 ریال2:50:05
0.4468 ریال2:49:15
0.4474 ریال2:43:04
0.4468 ریال2:42:15
0.4474 ریال2:36:06
0.4468 ریال2:35:19
0.4468 ریال2:35:18
0.4474 ریال2:29:05
0.4468 ریال2:28:14
0.4474 ریال2:22:04
0.4468 ریال2:21:19
0.4474 ریال2:15:06
0.4474 ریال2:15:05
0.4468 ریال2:14:15
0.4474 ریال2:08:05
0.4468 ریال2:07:14
0.4474 ریال2:01:09
0.4468 ریال2:00:31
0.4468 ریال2:00:31
0.4474 ریال1:57:05
0.4468 ریال1:56:19
0.4474 ریال1:50:08
0.4474 ریال1:50:05
0.4468 ریال1:49:16
0.4474 ریال1:43:05
0.4468 ریال1:42:16
0.4474 ریال1:36:05
0.4468 ریال1:35:20
0.4468 ریال1:35:19
0.4474 ریال1:29:05
0.4468 ریال1:28:14
0.4474 ریال1:22:04
0.4468 ریال1:21:20
0.4474 ریال1:15:06
0.4474 ریال1:15:06
0.4468 ریال1:14:16
0.4474 ریال1:08:05
0.4468 ریال1:07:17
0.4474 ریال1:01:10
0.4468 ریال1:00:32
0.4468 ریال1:00:32
0.4474 ریال0:57:05
0.4468 ریال0:56:18
0.4474 ریال0:50:08
0.4474 ریال0:50:06
0.4468 ریال0:49:16
0.4474 ریال0:43:05
0.4468 ریال0:42:15
0.4474 ریال0:36:08
0.4468 ریال0:35:20
0.4468 ریال0:35:19
0.4474 ریال0:29:06
0.4468 ریال0:28:15
0.4474 ریال0:22:05
0.4468 ریال0:21:20
0.4474 ریال0:15:06
0.4474 ریال0:15:04
0.4468 ریال0:14:17
0.4474 ریال0:08:04
0.4468 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات