شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار فیجی / دلار

  • نرخ فعلی:0.4474
  • بالاترین قیمت روز:0.4474
  • پایین ترین قیمت روز:0.4306
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4306
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۹:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.4433
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0041

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4474 ریال22:29:23
0.4332 ریال22:28:34
0.4474 ریال20:29:24
0.4332 ریال20:28:33
0.4474 ریال20:08:29
0.4332 ریال20:07:39
0.4474 ریال17:36:30
0.4332 ریال17:35:40
0.4332 ریال17:35:39
0.4474 ریال16:36:25
0.4332 ریال16:35:39
0.4332 ریال16:35:37
0.4474 ریال16:29:25
0.4332 ریال16:28:35
0.4474 ریال16:22:23
0.4332 ریال16:21:36
0.4474 ریال16:15:31
0.4474 ریال16:15:30
0.4332 ریال16:14:36
0.4474 ریال16:08:26
0.4332 ریال16:07:39
0.4474 ریال15:36:28
0.4332 ریال15:35:35
0.4332 ریال15:35:35
0.4474 ریال15:29:24
0.4332 ریال15:28:34
0.4474 ریال15:22:24
0.4332 ریال15:21:38
0.4474 ریال15:15:27
0.4474 ریال15:15:27
0.4332 ریال15:14:31
0.4474 ریال15:08:24
0.4332 ریال15:07:33
0.4474 ریال15:01:42
0.4332 ریال15:01:14
0.4332 ریال15:01:13
0.4474 ریال14:57:32
0.4332 ریال14:56:49
0.4474 ریال14:50:46
0.4474 ریال14:50:43
0.4332 ریال14:49:47
0.4474 ریال14:43:37
0.4332 ریال14:42:40
0.4474 ریال14:36:37
0.4332 ریال14:35:51
0.4332 ریال14:35:49
0.4474 ریال14:29:27
0.4332 ریال14:28:39
0.4474 ریال14:22:30
0.4332 ریال14:21:44
0.4474 ریال14:15:36
0.4474 ریال14:15:34
0.4332 ریال14:14:36
0.4474 ریال14:08:33
0.4332 ریال14:07:45
0.4474 ریال14:01:46
0.4332 ریال14:01:18
0.4332 ریال14:01:17
0.4474 ریال13:57:29
0.4332 ریال13:56:36
0.4474 ریال13:50:33
0.4474 ریال13:50:32
0.4332 ریال13:49:37
0.4474 ریال13:43:28
0.4332 ریال13:42:37
0.4474 ریال13:36:33
0.4332 ریال13:35:43
0.4332 ریال13:35:41
0.4474 ریال13:29:26
0.4332 ریال13:28:34
0.4474 ریال13:22:27
0.4332 ریال13:21:39
0.4474 ریال13:15:32
0.4474 ریال13:15:30
0.4332 ریال13:14:33
0.4474 ریال13:08:25
0.4332 ریال13:07:30
0.4474 ریال13:01:35
0.4332 ریال13:00:54
0.4332 ریال13:00:53
0.4474 ریال12:57:26
0.4332 ریال12:56:32
0.4474 ریال12:50:30
0.4474 ریال12:50:28
0.4332 ریال12:49:28
0.4474 ریال12:43:23
0.4332 ریال12:42:33
0.4474 ریال12:36:26
0.4332 ریال12:35:34
0.4332 ریال12:35:33
0.4474 ریال12:29:23
0.4332 ریال12:28:32
0.4474 ریال12:22:24
0.4332 ریال12:21:35
0.4474 ریال12:15:27
0.4474 ریال12:15:24
0.4332 ریال12:14:28
0.4474 ریال12:08:26
0.4332 ریال12:07:37
0.4474 ریال12:01:36
0.4332 ریال12:01:09
0.4332 ریال12:01:00
0.4474 ریال11:57:24
0.4332 ریال11:56:33
0.4474 ریال11:50:29
0.4474 ریال11:50:29
0.4332 ریال11:49:31
0.4474 ریال11:43:23
0.4332 ریال11:42:33
0.4474 ریال11:36:23
0.4332 ریال11:35:35
0.4332 ریال11:35:33
0.4474 ریال11:29:20
0.4332 ریال11:28:13
0.4474 ریال8:01:06
0.4306 ریال8:00:18
0.4306 ریال8:00:17
0.4474 ریال7:57:04
0.4306 ریال7:56:11
0.4474 ریال7:50:05
0.4474 ریال7:50:04
0.4306 ریال7:49:12
0.4474 ریال7:43:06
0.4306 ریال7:42:18
0.4474 ریال7:36:04
0.4306 ریال7:35:10
0.4306 ریال7:35:09
0.4474 ریال7:29:04
0.4306 ریال7:28:11
0.4474 ریال7:22:04
0.4306 ریال7:21:12
0.4474 ریال7:15:04
0.4474 ریال7:15:04
0.4306 ریال7:14:11
0.4474 ریال7:08:04
0.4306 ریال7:07:12
0.4474 ریال7:01:05
0.4306 ریال7:00:18
0.4306 ریال7:00:16
0.4474 ریال6:57:04
0.4306 ریال6:56:12
0.4474 ریال6:50:05
0.4474 ریال6:50:04
0.4306 ریال6:49:12
0.4474 ریال6:43:04
0.4306 ریال6:42:11
0.4474 ریال6:36:04
0.4306 ریال6:35:12
0.4306 ریال6:35:12
0.4474 ریال6:29:04
0.4306 ریال6:28:11
0.4474 ریال6:22:03
0.4306 ریال6:21:16
0.4474 ریال6:15:06
0.4474 ریال6:15:06
0.4306 ریال6:14:11
0.4474 ریال6:08:04
0.4306 ریال6:07:12
0.4474 ریال6:01:05
0.4306 ریال6:00:20
0.4306 ریال6:00:19
0.4474 ریال5:57:04
0.4306 ریال5:56:12
0.4474 ریال5:50:05
0.4474 ریال5:50:04
0.4306 ریال5:49:12
0.4474 ریال5:43:04
0.4306 ریال5:42:12
0.4474 ریال5:36:04
0.4306 ریال5:35:13
0.4306 ریال5:35:12
0.4474 ریال5:29:04
0.4306 ریال5:28:12
0.4474 ریال4:36:04
0.4306 ریال4:35:12
0.4306 ریال4:35:11
0.4474 ریال4:29:04
0.4306 ریال4:28:06
0.4474 ریال4:22:04
0.4306 ریال4:21:07
0.4474 ریال4:15:04
0.4474 ریال4:15:04
0.4306 ریال4:14:06
0.4474 ریال4:08:04
0.4306 ریال4:07:07
0.4474 ریال4:01:04
0.4306 ریال4:00:11
0.4306 ریال4:00:11
0.4474 ریال3:57:04
0.4306 ریال3:56:07
0.4474 ریال3:50:04
0.4474 ریال3:50:04
0.4306 ریال3:49:06
0.4474 ریال3:43:03
0.4306 ریال3:42:07
0.4474 ریال3:36:04
0.4306 ریال3:35:10
0.4306 ریال3:35:10
0.4474 ریال3:29:04
0.4306 ریال3:28:09
0.4474 ریال3:22:03
0.4306 ریال3:21:10
0.4474 ریال3:15:04
0.4474 ریال3:15:04
0.4306 ریال3:14:09
0.4474 ریال2:36:04
0.4306 ریال2:35:12
0.4306 ریال2:35:11
0.4394 ریال2:29:04
0.4306 ریال2:28:12
0.4394 ریال2:22:04
0.4306 ریال2:21:12
0.4394 ریال2:15:04
0.4394 ریال2:15:03
0.4306 ریال2:14:11
0.4394 ریال2:08:04
0.4306 ریال2:07:12
0.4394 ریال2:01:06
0.4306 ریال2:00:15
0.4306 ریال2:00:15
0.4394 ریال1:57:04
0.4306 ریال1:56:11
0.4394 ریال1:50:05
0.4394 ریال1:50:04
0.4306 ریال1:49:09
0.4394 ریال1:43:04
0.4306 ریال1:42:10
0.4394 ریال1:36:04
0.4306 ریال1:35:11
0.4306 ریال1:35:10
0.4394 ریال1:29:04
0.4306 ریال1:28:11
0.4394 ریال1:22:03
0.4306 ریال1:21:11
0.4394 ریال1:15:04
0.4394 ریال1:15:03
0.4306 ریال1:14:09
0.4394 ریال1:11:04
0.4353 ریال1:08:04
0.4306 ریال1:07:11
0.4353 ریال1:01:04
0.4306 ریال1:00:16
0.4306 ریال1:00:16
0.4353 ریال0:57:04
0.4306 ریال0:56:12
0.4353 ریال0:50:05
0.4353 ریال0:50:04
0.4306 ریال0:49:12
0.4353 ریال0:43:04
0.4306 ریال0:42:11
0.4353 ریال0:41:04
0.4433 ریال0:36:04
0.4306 ریال0:35:12
0.4306 ریال0:35:11
0.4433 ریال0:29:04
0.4306 ریال0:28:11
0.4433 ریال0:22:03
0.4306 ریال0:21:10
0.4433 ریال0:15:04
0.4433 ریال0:15:04
0.4306 ریال0:14:09
0.4433 ریال0:08:04
0.4306 ریال0:07:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی