شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار فیجی / دلار

  • نرخ فعلی:0.4332
  • بالاترین قیمت روز:0.4431
  • پایین ترین قیمت روز:0.4328
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4351
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.4431
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0099

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4332 ریال23:22:43
0.4328 ریال23:21:59
0.4332 ریال23:15:47
0.4332 ریال23:15:45
0.4328 ریال23:14:50
0.4332 ریال23:08:45
0.4328 ریال23:07:58
0.4332 ریال22:36:41
0.4328 ریال22:35:54
0.4328 ریال22:35:52
0.4332 ریال22:29:39
0.4328 ریال22:28:48
0.4332 ریال22:22:36
0.4328 ریال22:21:53
0.4332 ریال22:15:44
0.4332 ریال22:15:41
0.4328 ریال22:14:48
0.4332 ریال22:08:43
0.4328 ریال22:07:51
0.4332 ریال21:22:36
0.4328 ریال21:21:55
0.4332 ریال21:15:46
0.4332 ریال21:15:43
0.4328 ریال21:14:46
0.4332 ریال21:08:37
0.4328 ریال21:07:46
0.4332 ریال21:02:40
0.4328 ریال21:01:26
0.4328 ریال21:01:26
0.4332 ریال20:57:43
0.4328 ریال20:56:56
0.4332 ریال20:50:48
0.4332 ریال20:50:47
0.4328 ریال20:49:54
0.4332 ریال20:43:39
0.4328 ریال20:42:53
0.4332 ریال20:22:39
0.4328 ریال20:21:50
0.4332 ریال20:15:41
0.4332 ریال20:15:41
0.4328 ریال20:14:48
0.4332 ریال20:08:47
0.4328 ریال20:07:53
0.4332 ریال20:02:50
0.4328 ریال20:01:48
0.4328 ریال20:01:45
0.4332 ریال19:57:37
0.4328 ریال19:56:53
0.4332 ریال19:50:52
0.4332 ریال19:50:50
0.4328 ریال19:49:47
0.4332 ریال19:43:39
0.4328 ریال19:42:49
0.4332 ریال19:36:42
0.4328 ریال19:35:53
0.4328 ریال19:35:50
0.4332 ریال19:29:37
0.4328 ریال19:28:48
0.4332 ریال18:03:26
0.4328 ریال18:01:40
0.4328 ریال18:01:38
0.4332 ریال17:57:33
0.4328 ریال17:56:49
0.4332 ریال17:50:51
0.4332 ریال17:50:48
0.4328 ریال17:49:44
0.4332 ریال17:43:34
0.4328 ریال17:42:49
0.4332 ریال17:36:38
0.4328 ریال17:35:50
0.4328 ریال17:35:49
0.4332 ریال17:29:34
0.4328 ریال17:28:43
0.4332 ریال17:22:32
0.4328 ریال17:21:49
0.4332 ریال17:15:41
0.4332 ریال17:15:38
0.4328 ریال17:14:41
0.4332 ریال17:08:35
0.4328 ریال17:07:42
0.4332 ریال17:02:42
0.4328 ریال17:01:27
0.4328 ریال17:01:26
0.4332 ریال16:57:32
0.4328 ریال16:56:43
0.4332 ریال16:50:41
0.4332 ریال16:50:40
0.4328 ریال16:49:40
0.4332 ریال16:43:29
0.4328 ریال16:42:39
0.4332 ریال16:36:33
0.4328 ریال16:35:45
0.4328 ریال16:35:44
0.4332 ریال16:29:30
0.4328 ریال16:28:40
0.4332 ریال15:15:29
0.4332 ریال15:15:28
0.4328 ریال15:14:35
0.4332 ریال15:08:24
0.4328 ریال15:07:36
0.4332 ریال14:36:29
0.4328 ریال14:35:36
0.4328 ریال14:35:35
0.4332 ریال14:29:23
0.4328 ریال14:28:32
0.4332 ریال14:22:23
0.4328 ریال14:21:35
0.4332 ریال14:15:26
0.4332 ریال14:15:25
0.4328 ریال14:14:31
0.4332 ریال14:08:25
0.4328 ریال14:07:36
0.4332 ریال12:36:20
0.4328 ریال12:35:32
0.4328 ریال12:35:30
0.4332 ریال12:29:18
0.4328 ریال12:28:27
0.4332 ریال12:22:17
0.4328 ریال12:21:31
0.4332 ریال12:15:26
0.4332 ریال12:15:26
0.4328 ریال12:14:31
0.4332 ریال12:08:20
0.4328 ریال12:07:31
0.4332 ریال11:43:19
0.4328 ریال11:42:27
0.4332 ریال11:36:20
0.4328 ریال11:35:32
0.4328 ریال11:35:32
0.4332 ریال11:29:16
0.4328 ریال11:28:25
0.4332 ریال10:43:08
0.4328 ریال10:42:16
0.4332 ریال10:36:09
0.4328 ریال10:35:17
0.4328 ریال10:35:16
0.4332 ریال10:29:07
0.4328 ریال10:28:16
0.4332 ریال10:22:07
0.4328 ریال10:21:18
0.4332 ریال10:15:09
0.4332 ریال10:15:09
0.4328 ریال10:14:15
0.4332 ریال10:08:09
0.4328 ریال10:07:15
0.4332 ریال10:01:11
0.4328 ریال10:00:28
0.4328 ریال10:00:28
0.4332 ریال9:57:07
0.4328 ریال9:56:16
0.4332 ریال9:50:10
0.4332 ریال9:50:09
0.4328 ریال9:49:15
0.4332 ریال9:43:08
0.4328 ریال9:42:16
0.4332 ریال9:36:08
0.4328 ریال9:35:17
0.4328 ریال9:35:16
0.4332 ریال9:29:08
0.4328 ریال9:28:16
0.4332 ریال9:01:09
0.4328 ریال9:00:22
0.4328 ریال9:00:21
0.4332 ریال8:57:06
0.4328 ریال8:56:14
0.4332 ریال8:50:08
0.4332 ریال8:50:08
0.4328 ریال8:49:14
0.4332 ریال8:43:06
0.4328 ریال8:42:13
0.4332 ریال8:36:08
0.4328 ریال8:35:15
0.4328 ریال8:35:14
0.4332 ریال8:29:06
0.4328 ریال8:28:14
0.4332 ریال8:22:06
0.4328 ریال8:21:14
0.4332 ریال8:15:08
0.4332 ریال8:15:07
0.4328 ریال8:14:14
0.4332 ریال8:08:06
0.4328 ریال8:07:14
0.4332 ریال8:06:08
0.4412 ریال8:01:08
0.4328 ریال8:00:22
0.4328 ریال8:00:21
0.4332 ریال7:57:06
0.4328 ریال7:56:13
0.4332 ریال7:50:08
0.4332 ریال7:50:07
0.4328 ریال7:49:12
0.4332 ریال7:29:06
0.4328 ریال7:28:10
0.4332 ریال7:22:06
0.4328 ریال7:21:12
0.4332 ریال7:15:07
0.4332 ریال7:15:06
0.4328 ریال7:14:10
0.4332 ریال7:08:05
0.4328 ریال7:07:12
0.4332 ریال7:01:08
0.4328 ریال7:00:25
0.4328 ریال7:00:23
0.4332 ریال6:57:05
0.4328 ریال6:56:13
0.4332 ریال6:50:07
0.4332 ریال6:50:07
0.4328 ریال6:49:13
0.4332 ریال6:43:05
0.4328 ریال6:42:14
0.4332 ریال6:36:06
0.4328 ریال6:35:15
0.4328 ریال6:35:14
0.4332 ریال6:29:07
0.4328 ریال6:28:13
0.4332 ریال6:01:11
0.4328 ریال6:00:22
0.4328 ریال6:00:21
0.4332 ریال5:57:06
0.4328 ریال5:56:14
0.4332 ریال5:50:07
0.4332 ریال5:50:06
0.4328 ریال5:49:14
0.4332 ریال5:43:05
0.4328 ریال5:42:12
0.4332 ریال5:36:06
0.4328 ریال5:35:13
0.4328 ریال5:35:12
0.4332 ریال5:29:05
0.4328 ریال5:28:12
0.4332 ریال5:22:05
0.4328 ریال5:21:14
0.4332 ریال5:15:07
0.4332 ریال5:15:06
0.4328 ریال5:14:12
0.4332 ریال5:08:05
0.4328 ریال5:07:11
0.4332 ریال5:01:06
0.4328 ریال5:00:18
0.4328 ریال5:00:17
0.4332 ریال4:57:04
0.4328 ریال4:56:13
0.4332 ریال4:50:06
0.4332 ریال4:50:05
0.4328 ریال4:49:11
0.4332 ریال4:22:04
0.4328 ریال4:21:12
0.4332 ریال4:15:05
0.4332 ریال4:15:05
0.4328 ریال4:14:10
0.4332 ریال4:08:04
0.4328 ریال4:07:11
0.4332 ریال4:01:06
0.4328 ریال4:00:19
0.4328 ریال4:00:18
0.4332 ریال3:57:05
0.4328 ریال3:56:11
0.4332 ریال3:50:05
0.4332 ریال3:50:05
0.4328 ریال3:49:12
0.4332 ریال3:43:04
0.4328 ریال3:42:12
0.4332 ریال3:36:05
0.4328 ریال3:35:12
0.4328 ریال3:35:12
0.4332 ریال3:29:04
0.4328 ریال3:28:12
0.4332 ریال3:22:04
0.4328 ریال3:21:11
0.4332 ریال3:15:04
0.4332 ریال3:15:04
0.4328 ریال3:14:11
0.4332 ریال1:15:04
0.4332 ریال1:15:03
0.4431 ریال1:14:11
0.4332 ریال1:11:05
0.4431 ریال1:01:04
0.4351 ریال1:00:16
0.4351 ریال1:00:15
0.4431 ریال0:57:04
0.4351 ریال0:56:11
0.4431 ریال0:50:04
0.4431 ریال0:50:03
0.4351 ریال0:49:11
0.4431 ریال0:43:04
0.4351 ریال0:42:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی