شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fidelity MSCI Telecommunications Services

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.07%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی