شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,747 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 104 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 242 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی