شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FBC Distributed Ledger Technology Adopters

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
60.15 60.15 61.30 61 2019/04/02 1398/01/13 1398-01-13
60.20 60.20 60.20 60.20 2019/04/01 1398/01/12 1398-01-12
59.82 59.82 59.82 59.82 2018/12/17 1397/09/26 1397-09-26

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص FBC Distributed Ledger Technology Adopters