شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EURRUBFIX= Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7389 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.7389 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.7389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.7389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.08%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی