شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Euro Stoxx 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,971 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,897 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی