شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Euro Stoxx 50

  • نرخ فعلی:2868
  • بالاترین قیمت روز:2886
  • پایین ترین قیمت روز:2800
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,834
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۴:۲۱
  • نرخ روز گذشته:2,830
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:38

نمودار کندل استیک Euro Stoxx 50 در روز جاری

نمودار کندل استیک Euro Stoxx 50 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,868 ریال20:54:21
2,870 ریال20:51:21
2,872 ریال20:49:19
2,870 ریال20:45:23
2,866 ریال20:39:19
2,868 ریال20:36:20
2,866 ریال20:30:28
2,864 ریال20:18:18
2,860 ریال20:15:20
2,862 ریال20:12:18
2,860 ریال20:10:25
2,854 ریال20:00:37
2,840 ریال19:57:17
2,836 ریال19:54:18
2,844 ریال19:51:20
2,840 ریال19:48:17
2,842 ریال19:45:19
2,840 ریال19:42:20
2,846 ریال19:39:16
2,842 ریال19:37:16
2,846 ریال19:33:18
2,850 ریال19:30:27
2,852 ریال19:27:16
2,856 ریال19:25:20
2,854 ریال19:22:17
2,860 ریال19:18:18
2,858 ریال19:13:15
2,862 ریال19:10:21
2,858 ریال19:00:31
2,854 ریال18:57:14
2,846 ریال18:54:16
2,854 ریال18:51:18
2,852 ریال18:49:16
2,860 ریال18:42:17
2,856 ریال18:39:15
2,864 ریال18:37:15
2,878 ریال18:33:17
2,886 ریال18:30:26
2,884 ریال18:28:15
2,878 ریال18:25:17
2,874 ریال18:22:13
2,876 ریال18:19:16
2,878 ریال18:15:17
2,876 ریال18:13:14
2,870 ریال18:10:19
2,868 ریال18:07:17
2,860 ریال18:03:20
2,858 ریال18:00:31
2,864 ریال17:57:14
2,858 ریال17:51:19
2,850 ریال17:49:13
2,856 ریال17:42:15
2,854 ریال17:39:16
2,846 ریال17:36:20
2,848 ریال17:33:14
2,847 ریال17:30:22
2,848 ریال17:28:14
2,842 ریال17:25:16
2,840 ریال17:22:14
2,832 ریال17:19:12
2,830 ریال17:15:19
2,820 ریال17:12:15
2,826 ریال17:10:20
2,832 ریال17:07:14
2,828 ریال17:03:18
2,816 ریال16:54:14
2,812 ریال16:51:16
2,810 ریال16:42:14
2,814 ریال16:36:15
2,816 ریال16:34:15
2,820 ریال16:30:23
2,826 ریال16:28:15
2,825 ریال16:25:17
2,822 ریال16:22:12
2,818 ریال16:18:12
2,808 ریال16:16:15
2,806 ریال16:13:12
2,810 ریال16:10:20
2,808 ریال16:07:16
2,806 ریال16:04:18
2,804 ریال16:00:24
2,810 ریال15:58:13
2,812 ریال15:54:14
2,816 ریال15:51:18
2,818 ریال15:49:13
2,815 ریال15:45:16
2,820 ریال15:39:12
2,814 ریال15:36:16
2,812 ریال15:33:14
2,816 ریال15:30:20
2,812 ریال15:28:15
2,810 ریال15:25:16
2,814 ریال15:22:12
2,812 ریال15:19:14
2,814 ریال15:15:15
2,812 ریال15:13:14
2,810 ریال15:10:16
2,808 ریال15:00:26
2,806 ریال14:58:16
2,808 ریال14:54:16
2,806 ریال14:51:16
2,808 ریال14:49:17
2,812 ریال14:46:19
2,810 ریال14:39:12
2,812 ریال14:36:17
2,806 ریال14:33:15
2,802 ریال14:30:23
2,800 ریال14:28:12
2,806 ریال14:25:14
2,808 ریال14:22:13
2,814 ریال14:15:13
2,816 ریال14:13:13
2,814 ریال14:10:16
2,816 ریال14:07:16
2,822 ریال14:01:21
2,820 ریال13:58:11
2,815 ریال13:54:13
2,808 ریال13:51:14
2,811 ریال13:48:14
2,812 ریال13:46:12
2,816 ریال13:43:11
2,822 ریال13:39:12
2,818 ریال13:36:14
2,824 ریال13:33:12
2,822 ریال13:31:15
2,826 ریال13:25:17
2,836 ریال13:22:12
2,840 ریال13:19:11
2,838 ریال13:15:16
2,836 ریال13:13:12
2,838 ریال13:10:13
2,846 ریال13:07:11
2,848 ریال13:04:13
2,844 ریال13:00:21
2,850 ریال12:57:13
2,854 ریال12:54:11
2,858 ریال12:51:14
2,854 ریال12:48:12
2,856 ریال12:45:14
2,854 ریال12:42:15
2,860 ریال12:36:12
2,864 ریال12:30:17
2,862 ریال12:28:11
2,866 ریال12:25:11
2,864 ریال12:22:11
2,866 ریال12:18:11
2,862 ریال12:12:11
2,864 ریال12:10:13
2,866 ریال12:07:14
2,860 ریال12:03:14
2,858 ریال12:00:28
2,856 ریال11:57:14
2,862 ریال11:48:12
2,857 ریال11:45:15
2,856 ریال11:39:11
2,852 ریال11:33:13
2,850 ریال11:30:18
2,842 ریال11:25:09
2,845 ریال11:22:09
2,848 ریال11:19:09
2,846 ریال11:15:11
2,843 ریال11:12:09
2,842 ریال11:03:09
2,844 ریال10:57:08
2,842 ریال10:54:08
2,843 ریال10:51:10
2,844 ریال10:48:10
2,842 ریال10:42:09
2,843 ریال10:39:08
2,840 ریال10:36:09
2,842 ریال10:33:09
2,835 ریال10:30:11
2,836 ریال10:28:09
2,834 ریال10:25:08
2,836 ریال10:22:08
2,844 ریال10:18:08
2,842 ریال10:15:09
2,843 ریال10:12:08
2,838 ریال10:07:08
2,834 ریال10:00:18
2,836 ریال9:57:08
2,832 ریال9:51:09
2,834 ریال9:45:08
2,836 ریال9:42:08
2,834 ریال9:39:08
2,837 ریال9:36:08
2,834 ریال9:33:09
2,837 ریال9:30:12
2,835 ریال9:27:07
2,832 ریال9:25:08
2,830 ریال9:22:07
2,834 ریال9:18:08
2,835 ریال9:15:09
2,834 ریال9:12:07
2,831 ریال9:10:09
2,832 ریال9:07:08
2,830 ریال9:03:08
2,828 ریال9:00:14
2,827 ریال8:58:07
2,826 ریال8:54:08
2,830 ریال8:51:09
2,831 ریال8:48:07
2,830 ریال8:39:08
2,832 ریال8:36:07
2,833 ریال8:30:11
2,832 ریال8:27:07
2,834 ریال8:22:07
2,832 ریال8:18:07
2,829 ریال8:15:08
2,828 ریال8:12:07
2,830 ریال8:10:08
2,832 ریال8:07:07
2,830 ریال8:03:09
2,829 ریال8:00:16
2,830 ریال7:57:07
2,826 ریال7:52:07
2,825 ریال7:49:08
2,826 ریال7:45:07
2,824 ریال7:39:07
2,823 ریال7:36:08
2,822 ریال7:33:08
2,826 ریال7:30:12
2,823 ریال7:27:07
2,825 ریال7:25:07
2,824 ریال7:22:07
2,823 ریال7:18:07
2,822 ریال7:15:08
2,823 ریال7:12:07
2,826 ریال7:06:09
2,827 ریال7:03:08
2,830 ریال6:57:07
2,832 ریال6:51:07
2,833 ریال6:48:06
2,832 ریال6:45:07
2,834 ریال6:42:07
2,828 ریال6:36:07
2,826 ریال6:30:09
2,828 ریال6:27:06
2,827 ریال6:24:07
2,828 ریال6:22:06
2,824 ریال6:18:06
2,826 ریال6:10:08
2,828 ریال6:07:06
2,831 ریال6:03:07
2,836 ریال5:57:06
2,834 ریال5:54:06
2,836 ریال5:51:07
2,838 ریال5:45:08
2,840 ریال5:42:07
2,838 ریال5:39:06
2,836 ریال5:33:06
2,834 ریال5:30:08
2,838 ریال5:27:06
2,840 ریال5:10:07
2,834 ریال5:03:05
2,836 ریال5:00:09
2,834 ریال4:57:05
2,836 ریال4:54:05
2,838 ریال4:49:05
2,831 ریال4:42:05
2,830 ریال0:36:04
2,829 ریال0:33:03
2,826 ریال0:30:05
2,828 ریال0:27:03
2,832 ریال0:25:04
2,830 ریال0:22:03
2,824 ریال0:19:04
2,826 ریال0:15:04
2,820 ریال0:12:03
2,822 ریال0:09:04
2,826 ریال0:07:04
2,834 ریال0:06:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی