شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/ZMK Ask

  • نرخ فعلی:16.06
  • بالاترین قیمت روز:16.06
  • پایین ترین قیمت روز:16.02
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.03
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۶:۵۵
  • نرخ روز گذشته:16.04
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک EUR/ZMK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/ZMK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.06 ریال12:56:55
16.02 ریال12:42:48
16.04 ریال12:21:54
16.03 ریال11:56:55
16.04 ریال10:56:43
16.03 ریال6:42:25
16.04 ریال4:21:29
16.03 ریال1:42:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات