شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:19.9652
  • بالاترین قیمت روز:20.0289
  • پایین ترین قیمت روز:19.9652
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.9852
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:19.9548
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0104

نمودار کندل استیک EUR/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.9652 ریال8:42:14
19.9814 ریال8:21:15
19.9819 ریال8:00:24
19.9819 ریال8:00:24
19.9746 ریال7:42:14
19.9902 ریال7:28:14
20.0013 ریال7:00:29
20.0013 ریال7:00:28
19.9798 ریال6:42:14
20.0003 ریال6:21:16
20.0289 ریال6:00:38
20.0289 ریال6:00:36
20.0123 ریال5:42:14
20.001 ریال5:21:16
19.9839 ریال5:00:23
19.9839 ریال5:00:23
20.0159 ریال4:42:28
20.012 ریال4:28:22
20.0099 ریال4:00:38
20.0099 ریال4:00:38
20.0102 ریال3:42:15
19.9935 ریال3:21:19
20.0008 ریال3:00:35
20.0008 ریال3:00:34
19.9912 ریال2:42:19
19.9817 ریال2:21:15
19.9909 ریال2:00:26
19.9909 ریال2:00:25
20.0102 ریال1:42:15
20.007 ریال1:21:16
20.0108 ریال1:00:39
20.0108 ریال1:00:39
19.996 ریال0:49:13
19.9907 ریال0:28:15
19.9852 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی