شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / فرانک آفریقا تقاضا

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 2019/10/24 1398/08/02 1398-08-02
655.9590 655.9590 655.9590 655.9590 2019/10/15 1398/07/23 1398-07-23
655.96 655.96 655.96 655.96 2018/07/09 1397/04/18 1397-04-18
655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص یورو / فرانک آفریقا تقاضا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی