شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1097
  • بالاترین قیمت روز:1.1101
  • پایین ترین قیمت روز:1.109
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1094
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.1093
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1097 ریال7:21:19
1.1098 ریال7:19:05
1.1096 ریال7:17:05
1.1097 ریال7:15:06
1.1097 ریال7:15:06
1.1098 ریال7:14:18
1.1097 ریال7:13:05
1.1099 ریال7:11:08
1.1101 ریال7:08:16
1.1098 ریال7:07:20
1.1101 ریال7:01:13
1.1098 ریال7:00:49
1.1098 ریال7:00:47
1.1101 ریال6:59:06
1.1099 ریال6:57:06
1.1098 ریال6:50:10
1.1098 ریال6:50:07
1.1099 ریال6:49:18
1.1098 ریال6:43:05
1.1099 ریال6:42:19
1.1098 ریال6:35:23
1.1098 ریال6:35:22
1.1099 ریال6:33:07
1.1098 ریال6:31:07
1.1099 ریال6:29:06
1.1098 ریال6:28:20
1.1099 ریال6:27:06
1.1098 ریال6:25:07
1.1098 ریال6:25:06
1.1099 ریال6:23:12
1.1097 ریال6:22:08
1.1098 ریال6:21:28
1.1097 ریال6:19:06
1.1098 ریال6:17:05
1.1097 ریال6:07:19
1.1099 ریال6:05:08
1.1099 ریال6:05:06
1.1097 ریال6:00:46
1.1097 ریال6:00:39
1.1099 ریال5:57:06
1.1097 ریال5:56:20
1.1098 ریال5:55:06
1.1098 ریال5:55:05
1.1096 ریال5:53:05
1.1097 ریال5:51:06
1.1096 ریال5:49:19
1.1098 ریال5:47:06
1.1097 ریال5:45:07
1.1097 ریال5:45:06
1.1098 ریال5:43:06
1.1096 ریال5:42:19
1.1097 ریال5:41:07
1.1096 ریال5:37:06
1.1098 ریال5:35:23
1.1098 ریال5:35:22
1.1096 ریال5:33:05
1.1097 ریال5:31:07
1.1098 ریال5:25:07
1.1098 ریال5:25:05
1.1096 ریال5:22:05
1.1098 ریال5:21:22
1.1097 ریال5:17:06
1.1098 ریال5:15:07
1.1098 ریال5:15:06
1.1099 ریال5:14:19
1.1097 ریال5:11:06
1.1096 ریال5:09:05
1.1099 ریال4:59:05
1.1098 ریال4:57:06
1.1099 ریال4:55:06
1.1099 ریال4:55:05
1.1098 ریال4:53:06
1.1099 ریال4:50:08
1.1099 ریال4:50:07
1.1095 ریال4:49:17
1.1097 ریال4:47:06
1.1099 ریال4:45:06
1.1099 ریال4:45:05
1.1096 ریال4:43:05
1.1095 ریال4:42:18
1.1097 ریال4:39:06
1.1096 ریال4:35:19
1.1096 ریال4:35:18
1.1094 ریال4:31:07
1.1096 ریال4:28:17
1.1098 ریال4:27:04
1.1096 ریال4:15:06
1.1096 ریال4:15:05
1.1099 ریال4:14:18
1.1096 ریال4:13:05
1.1097 ریال4:11:06
1.1096 ریال4:08:06
1.1099 ریال4:07:18
1.1097 ریال4:05:07
1.1097 ریال4:05:05
1.1099 ریال4:03:05
1.11 ریال4:01:08
1.1099 ریال3:59:05
1.11 ریال3:57:05
1.1099 ریال3:56:17
1.1098 ریال3:55:06
1.1098 ریال3:55:05
1.1099 ریال3:53:04
1.1097 ریال3:50:08
1.1097 ریال3:50:06
1.1095 ریال3:49:17
1.1096 ریال3:45:05
1.1096 ریال3:45:05
1.1095 ریال3:25:06
1.1095 ریال3:25:04
1.1094 ریال3:23:05
1.1093 ریال3:22:05
1.1095 ریال3:21:17
1.1093 ریال3:19:04
1.1094 ریال3:15:06
1.1094 ریال3:15:06
1.109 ریال3:14:16
1.1095 ریال3:08:05
1.109 ریال3:07:16
1.1093 ریال3:05:06
1.1093 ریال3:05:05
1.1094 ریال3:03:05
1.1092 ریال3:01:07
1.109 ریال3:00:32
1.109 ریال3:00:30
1.1091 ریال2:57:05
1.109 ریال2:56:17
1.1092 ریال2:55:06
1.1092 ریال2:55:05
1.109 ریال2:51:07
1.1092 ریال2:50:08
1.1092 ریال2:50:07
1.109 ریال2:47:06
1.1091 ریال2:45:06
1.1091 ریال2:45:06
1.1092 ریال2:43:07
1.109 ریال2:39:05
1.1092 ریال2:37:05
1.1091 ریال2:36:06
1.1092 ریال2:31:06
1.1091 ریال2:29:05
1.1092 ریال2:28:17
1.1091 ریال2:23:06
1.1092 ریال2:19:05
1.1091 ریال2:17:04
1.1093 ریال2:14:17
1.1092 ریال2:09:05
1.1091 ریال2:08:05
1.1093 ریال2:07:16
1.1091 ریال2:03:08
1.1092 ریال2:01:10
1.1093 ریال2:00:46
1.1093 ریال2:00:46
1.1092 ریال1:57:06
1.1093 ریال1:56:18
1.1092 ریال1:55:06
1.1092 ریال1:55:05
1.1093 ریال1:50:07
1.1093 ریال1:50:06
1.1094 ریال1:49:18
1.1093 ریال1:47:06
1.1094 ریال1:42:19
1.1095 ریال1:39:05
1.1094 ریال1:37:06
1.1093 ریال1:35:21
1.1093 ریال1:35:20
1.1095 ریال1:33:05
1.1094 ریال1:29:06
1.1093 ریال1:28:18
1.1094 ریال1:22:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات