شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1025
  • بالاترین قیمت روز:1.1028
  • پایین ترین قیمت روز:1.1018
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1012
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.1019
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1025 ریال4:36:06
1.1026 ریال4:35:19
1.1026 ریال4:35:18
1.1025 ریال4:29:05
1.1026 ریال4:28:16
1.1023 ریال4:26:04
1.1025 ریال4:23:05
1.1026 ریال4:17:05
1.1028 ریال4:15:06
1.1028 ریال4:15:05
1.1023 ریال4:14:16
1.1026 ریال4:11:06
1.1027 ریال4:08:05
1.1023 ریال4:07:14
1.1028 ریال4:05:06
1.1028 ریال4:05:04
1.1027 ریال4:02:06
1.1023 ریال3:44:05
1.1022 ریال3:43:05
1.1023 ریال3:42:16
1.1022 ریال3:41:10
1.1021 ریال3:38:04
1.1023 ریال3:35:20
1.1023 ریال3:35:18
1.1025 ریال3:32:05
1.1023 ریال3:28:15
1.1022 ریال3:26:04
1.1024 ریال3:23:04
1.1022 ریال3:22:05
1.1023 ریال3:21:18
1.1022 ریال3:20:05
1.1022 ریال3:20:04
1.1023 ریال3:15:06
1.1023 ریال3:15:05
1.1024 ریال3:14:15
1.1022 ریال3:11:05
1.1023 ریال3:08:04
1.1024 ریال3:07:15
1.1023 ریال3:01:10
1.1024 ریال3:00:31
1.1024 ریال3:00:30
1.1023 ریال2:57:04
1.1024 ریال2:49:14
1.1023 ریال2:47:05
1.1022 ریال2:43:04
1.1024 ریال2:42:15
1.1022 ریال2:41:08
1.1023 ریال2:36:05
1.1025 ریال2:35:23
1.1025 ریال2:35:19
1.1023 ریال2:29:05
1.1025 ریال2:28:14
1.1023 ریال2:23:05
1.1025 ریال2:15:04
1.1022 ریال2:14:16
1.1025 ریال2:11:06
1.1026 ریال2:08:04
1.1022 ریال2:07:14
1.1024 ریال2:05:07
1.1024 ریال2:05:05
1.1025 ریال2:01:10
1.1022 ریال2:00:44
1.1022 ریال2:00:42
1.1025 ریال1:57:04
1.1022 ریال1:56:17
1.1023 ریال1:53:05
1.1024 ریال1:49:15
1.1022 ریال1:47:05
1.1023 ریال1:43:04
1.1024 ریال1:42:16
1.1023 ریال1:41:05
1.1024 ریال1:38:05
1.1023 ریال1:23:05
1.1024 ریال1:22:05
1.1023 ریال1:21:18
1.1024 ریال1:17:04
1.1023 ریال1:15:06
1.1023 ریال1:15:04
1.1022 ریال1:14:18
1.1023 ریال1:08:06
1.1022 ریال1:07:15
1.1021 ریال1:05:06
1.1021 ریال1:05:04
1.1023 ریال1:02:07
1.1022 ریال0:59:04
1.102 ریال0:57:05
1.1022 ریال0:56:17
1.1021 ریال0:53:04
1.1022 ریال0:50:07
1.1022 ریال0:50:05
1.1025 ریال0:49:13
1.1023 ریال0:43:04
1.1025 ریال0:42:16
1.1023 ریال0:41:04
1.1021 ریال0:38:04
1.1022 ریال0:36:04
1.1019 ریال0:35:19
1.1019 ریال0:35:19
1.1024 ریال0:32:05
1.1021 ریال0:29:05
1.1019 ریال0:28:17
1.1022 ریال0:26:05
1.102 ریال0:23:05
1.1019 ریال0:20:07
1.1019 ریال0:20:05
1.102 ریال0:17:05
1.1019 ریال0:15:07
1.1019 ریال0:15:06
1.102 ریال0:14:17
1.1019 ریال0:11:07
1.1018 ریال0:08:05
1.102 ریال0:07:25
1.1004 ریال18:00:22
1.1006 ریال17:58:57
1.1005 ریال17:57:40
1.1006 ریال17:54:00
1.1005 ریال17:52:06
1.1005 ریال17:52:03
1.1005 ریال17:50:58
1.1008 ریال17:48:17
1.1006 ریال17:45:05
1.101 ریال17:43:34
1.1004 ریال17:42:28
1.1007 ریال17:39:02
1.1006 ریال17:37:29
1.101 ریال17:36:58
1.101 ریال17:36:55
1.1007 ریال17:34:29
1.1007 ریال17:33:45
1.1005 ریال17:30:06
1.101 ریال17:29:42
1.1008 ریال17:27:32
1.101 ریال17:22:58
1.1008 ریال17:21:46
1.1008 ریال17:21:46
1.1009 ریال17:17:29
1.101 ریال17:15:25
1.101 ریال17:15:23
1.1007 ریال17:11:25
1.1006 ریال17:08:21
1.1007 ریال17:07:42
1.1008 ریال17:02:39
1.1007 ریال17:01:38
1.1007 ریال17:01:32
1.1008 ریال16:57:23
1.1007 ریال16:56:59
1.1009 ریال16:50:37
1.1009 ریال16:50:33
1.1007 ریال16:47:27
1.1005 ریال16:43:17
1.1007 ریال16:42:44
1.1005 ریال16:38:27
1.1006 ریال16:36:21
1.1004 ریال16:35:55
1.1004 ریال16:35:54
1.1007 ریال16:29:22
1.1004 ریال16:28:35
1.1007 ریال16:23:17
1.1008 ریال16:22:19
1.1004 ریال16:21:39
1.1008 ریال16:20:33
1.1008 ریال16:20:29
1.1007 ریال16:17:22
1.1004 ریال16:15:24
1.1004 ریال16:15:22
1.1005 ریال16:14:33
1.1004 ریال16:11:21
1.1007 ریال16:08:25
1.1005 ریال16:07:36
1.1004 ریال16:05:19
1.1004 ریال16:05:18
1.1005 ریال16:02:28
1.1006 ریال16:01:30
1.1005 ریال16:01:16
1.1005 ریال16:01:13
1.1006 ریال15:59:17
1.1007 ریال15:57:19
1.1005 ریال15:56:34
1.1006 ریال15:53:17
1.1005 ریال15:50:31
1.1005 ریال15:50:30
1.1011 ریال15:49:33
1.1006 ریال15:47:21
1.101 ریال15:44:20
1.1012 ریال15:43:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات