شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:33.484
  • بالاترین قیمت روز:33.564
  • پایین ترین قیمت روز:33.378
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:33.409
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:33.415
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.069

نمودار کندل استیک یورو / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
33.484 ریال16:49:24
33.478 ریال16:42:26
33.502 ریال16:35:28
33.502 ریال16:35:27
33.485 ریال16:28:26
33.471 ریال16:21:24
33.495 ریال16:14:23
33.483 ریال16:07:28
33.499 ریال16:00:43
33.499 ریال16:00:43
33.491 ریال15:56:24
33.515 ریال15:49:23
33.51 ریال15:42:23
33.517 ریال15:35:26
33.517 ریال15:35:25
33.515 ریال15:28:23
33.521 ریال15:21:24
33.53 ریال15:14:23
33.532 ریال15:07:23
33.523 ریال15:00:40
33.523 ریال15:00:40
33.526 ریال14:56:24
33.533 ریال14:49:21
33.549 ریال14:35:26
33.549 ریال14:35:25
33.555 ریال14:28:23
33.542 ریال14:21:23
33.564 ریال14:14:20
33.552 ریال14:07:28
33.546 ریال14:00:37
33.546 ریال14:00:37
33.549 ریال13:56:22
33.557 ریال13:49:22
33.542 ریال13:42:22
33.538 ریال13:35:22
33.538 ریال13:35:19
33.539 ریال13:28:23
33.545 ریال13:14:20
33.542 ریال13:07:21
33.539 ریال13:00:35
33.539 ریال13:00:34
33.512 ریال12:56:22
33.528 ریال12:49:21
33.558 ریال12:42:20
33.546 ریال12:35:21
33.546 ریال12:35:20
33.538 ریال12:28:20
33.481 ریال12:21:21
33.528 ریال12:14:20
33.531 ریال12:07:22
33.556 ریال12:00:36
33.556 ریال12:00:35
33.526 ریال11:56:21
33.516 ریال11:49:19
33.525 ریال11:42:20
33.49 ریال11:35:19
33.49 ریال11:35:18
33.493 ریال11:28:18
33.494 ریال11:21:17
33.497 ریال11:14:15
33.504 ریال11:07:16
33.498 ریال11:00:23
33.498 ریال11:00:23
33.501 ریال10:56:15
33.489 ریال10:49:14
33.502 ریال10:42:15
33.515 ریال10:35:15
33.515 ریال10:35:14
33.504 ریال10:28:14
33.498 ریال10:21:15
33.51 ریال10:14:15
33.515 ریال10:07:15
33.509 ریال10:00:25
33.509 ریال10:00:24
33.516 ریال9:49:14
33.498 ریال9:42:15
33.502 ریال9:35:15
33.502 ریال9:35:14
33.499 ریال9:28:15
33.487 ریال9:21:17
33.49 ریال9:14:14
33.519 ریال9:07:15
33.516 ریال9:00:23
33.516 ریال9:00:22
33.512 ریال8:56:15
33.51 ریال8:42:15
33.505 ریال8:35:15
33.505 ریال8:35:14
33.499 ریال8:28:15
33.493 ریال8:21:15
33.49 ریال8:00:24
33.49 ریال8:00:23
33.483 ریال7:56:15
33.479 ریال7:49:14
33.47 ریال7:35:16
33.47 ریال7:35:16
33.473 ریال7:21:16
33.47 ریال7:14:14
33.454 ریال7:00:20
33.454 ریال7:00:18
33.478 ریال6:49:14
33.469 ریال6:35:16
33.469 ریال6:35:15
33.432 ریال6:21:14
33.46 ریال6:14:13
33.45 ریال6:00:27
33.45 ریال6:00:25
33.435 ریال5:49:14
33.44 ریال5:35:16
33.44 ریال5:35:15
33.459 ریال5:14:15
33.431 ریال5:00:21
33.431 ریال5:00:21
33.378 ریال4:49:14
33.422 ریال4:35:15
33.422 ریال4:35:15
33.39 ریال4:14:14
33.398 ریال4:00:26
33.398 ریال4:00:24
33.389 ریال3:49:14
33.423 ریال3:35:15
33.423 ریال3:35:14
33.417 ریال3:14:14
33.411 ریال3:00:22
33.411 ریال3:00:22
33.391 ریال2:49:13
33.411 ریال2:35:14
33.411 ریال2:35:14
33.414 ریال2:21:14
33.419 ریال2:00:23
33.419 ریال2:00:23
33.425 ریال1:49:14
33.421 ریال1:35:14
33.421 ریال1:35:13
33.413 ریال1:21:14
33.425 ریال1:07:13
33.417 ریال0:49:12
33.421 ریال0:35:12
33.421 ریال0:35:12
33.413 ریال0:21:14
33.409 ریال0:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی