شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/TND Ask

  • نرخ فعلی:3.1235
  • بالاترین قیمت روز:3.1648
  • پایین ترین قیمت روز:3.1226
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.128
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۶:۳۲
  • نرخ روز گذشته:3.1286
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0051

نمودار کندل استیک EUR/TND Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/TND Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.1235 ریال23:56:32
3.1331 ریال23:42:27
3.1327 ریال23:21:29
3.1472 ریال22:42:30
3.1317 ریال22:21:32
3.1318 ریال21:56:30
3.1455 ریال21:42:34
3.1418 ریال21:21:36
3.1322 ریال20:56:36
3.1417 ریال20:42:31
3.1304 ریال20:21:43
3.13 ریال19:56:40
3.1228 ریال19:42:34
3.1318 ریال19:21:39
3.1458 ریال18:56:32
3.1455 ریال18:42:40
3.1326 ریال18:21:43
3.1413 ریال17:56:41
3.1465 ریال17:42:35
3.1226 ریال17:21:41
3.1324 ریال16:56:30
3.1331 ریال16:42:35
3.1325 ریال16:21:44
3.1326 ریال15:57:13
3.1327 ریال15:43:18
3.1416 ریال15:22:30
3.1463 ریال14:56:32
3.1325 ریال14:42:35
3.1464 ریال14:21:44
3.1336 ریال13:57:25
3.1287 ریال13:43:21
3.1648 ریال12:21:39
3.1344 ریال11:56:22
3.1236 ریال11:42:29
3.1317 ریال11:21:37
3.1247 ریال10:56:32
3.1242 ریال10:42:30
3.1324 ریال10:21:31
3.1327 ریال9:56:32
3.1321 ریال9:42:35
3.1319 ریال9:21:31
3.1316 ریال8:42:25
3.1313 ریال8:21:23
3.131 ریال7:56:19
3.1316 ریال7:21:20
3.1319 ریال6:42:20
3.1316 ریال6:21:30
3.1319 ریال5:56:21
3.1316 ریال5:42:20
3.1321 ریال5:21:24
3.1319 ریال4:56:18
3.1313 ریال4:21:18
3.1319 ریال3:56:18
3.1313 ریال3:42:17
3.1304 ریال3:21:18
3.1299 ریال2:56:17
3.1277 ریال2:42:20
3.128 ریال2:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات