شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.5729
  • بالاترین قیمت روز:1.5866
  • پایین ترین قیمت روز:1.5723
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5861
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.5862
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0133

نمودار کندل استیک یورو / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5729 ریال21:28:18
1.5725 ریال21:21:18
1.5724 ریال21:14:17
1.5723 ریال21:07:17
1.5724 ریال21:00:28
1.5724 ریال21:00:26
1.5726 ریال20:56:18
1.5723 ریال20:49:17
1.5728 ریال20:42:19
1.5726 ریال20:35:17
1.5726 ریال20:35:17
1.5728 ریال20:28:17
1.5744 ریال20:21:17
1.574 ریال20:14:16
1.5742 ریال20:07:17
1.5758 ریال20:00:32
1.5758 ریال20:00:32
1.5757 ریال19:56:17
1.5758 ریال19:49:16
1.5768 ریال19:42:19
1.5767 ریال19:35:18
1.5767 ریال19:35:17
1.5765 ریال19:28:17
1.5758 ریال19:21:17
1.576 ریال19:07:19
1.5761 ریال19:00:28
1.5761 ریال19:00:26
1.5763 ریال18:56:17
1.5753 ریال18:49:16
1.5756 ریال18:42:16
1.576 ریال18:35:19
1.576 ریال18:35:18
1.5763 ریال18:28:16
1.5764 ریال18:14:15
1.5768 ریال18:07:19
1.5761 ریال18:00:35
1.5761 ریال18:00:35
1.5823 ریال17:56:09
1.5751 ریال17:49:15
1.5752 ریال17:42:17
1.5751 ریال17:35:18
1.5751 ریال17:35:17
1.5756 ریال17:28:16
1.576 ریال17:21:15
1.5753 ریال17:14:15
1.5783 ریال17:07:17
1.5781 ریال16:49:15
1.5795 ریال16:42:18
1.5787 ریال16:35:17
1.5787 ریال16:35:17
1.5783 ریال16:28:17
1.5787 ریال16:21:16
1.5782 ریال16:14:15
1.5802 ریال16:07:18
1.58 ریال16:00:28
1.58 ریال16:00:27
1.5804 ریال15:56:17
1.5789 ریال15:49:16
1.5784 ریال15:35:17
1.5784 ریال15:35:16
1.5791 ریال15:28:16
1.5784 ریال15:21:17
1.5792 ریال15:14:15
1.5786 ریال15:07:16
1.5789 ریال15:00:27
1.5789 ریال15:00:27
1.5786 ریال14:49:15
1.5795 ریال14:42:17
1.5797 ریال14:35:16
1.5797 ریال14:35:16
1.5798 ریال14:28:17
1.5793 ریال14:14:14
1.5783 ریال14:07:17
1.5785 ریال14:00:34
1.5785 ریال14:00:32
1.5793 ریال13:56:17
1.5795 ریال13:49:14
1.5797 ریال13:42:17
1.5798 ریال13:35:16
1.5798 ریال13:35:15
1.5801 ریال13:28:17
1.5799 ریال13:21:16
1.5793 ریال13:14:14
1.5803 ریال13:07:16
1.5808 ریال12:56:15
1.5797 ریال12:49:14
1.5803 ریال12:42:15
1.5795 ریال12:35:16
1.5795 ریال12:35:15
1.5793 ریال12:28:16
1.581 ریال12:21:16
1.5808 ریال12:14:15
1.5811 ریال12:07:17
1.5809 ریال12:00:29
1.5809 ریال12:00:28
1.5824 ریال11:49:15
1.5831 ریال11:42:16
1.5833 ریال11:35:16
1.5833 ریال11:35:15
1.5835 ریال11:28:15
1.5834 ریال11:21:15
1.5839 ریال11:14:15
1.5828 ریال11:07:15
1.5825 ریال11:00:24
1.5825 ریال11:00:22
1.5835 ریال10:56:15
1.5827 ریال10:49:14
1.5834 ریال10:42:17
1.5831 ریال10:28:16
1.5813 ریال10:21:15
1.5812 ریال10:14:14
1.5809 ریال10:07:16
1.5813 ریال10:00:30
1.5813 ریال10:00:30
1.5815 ریال9:56:15
1.5816 ریال9:49:14
1.5818 ریال9:42:15
1.582 ریال9:35:16
1.582 ریال9:35:15
1.5823 ریال9:28:15
1.582 ریال9:21:15
1.5821 ریال9:14:14
1.5808 ریال9:07:17
1.5811 ریال9:01:20
1.5811 ریال9:01:19
1.5815 ریال8:56:17
1.5821 ریال8:49:15
1.5822 ریال8:42:15
1.5829 ریال8:35:16
1.5829 ریال8:35:15
1.5827 ریال8:28:15
1.583 ریال8:21:15
1.5828 ریال8:14:15
1.5829 ریال8:07:16
1.5831 ریال8:00:31
1.5831 ریال8:00:30
1.5834 ریال7:56:16
1.5835 ریال7:49:15
1.5828 ریال7:42:15
1.5829 ریال7:35:16
1.5829 ریال7:35:15
1.5834 ریال7:28:16
1.583 ریال7:21:15
1.5829 ریال7:14:15
1.5834 ریال7:07:16
1.5836 ریال7:00:29
1.5836 ریال7:00:27
1.5837 ریال6:49:15
1.584 ریال6:42:20
1.5841 ریال6:35:16
1.5841 ریال6:35:15
1.584 ریال6:28:17
1.5842 ریال6:21:16
1.5841 ریال6:14:17
1.5839 ریال6:07:16
1.5841 ریال6:00:31
1.5841 ریال6:00:25
1.5842 ریال5:49:15
1.585 ریال5:42:16
1.5847 ریال5:35:17
1.5847 ریال5:35:15
1.5855 ریال5:28:16
1.5857 ریال5:21:16
1.5856 ریال5:14:15
1.5854 ریال5:07:15
1.5859 ریال5:00:21
1.5859 ریال5:00:20
1.5852 ریال4:56:15
1.5854 ریال4:49:14
1.5853 ریال4:42:15
1.5856 ریال4:35:16
1.5856 ریال4:35:15
1.5853 ریال4:28:15
1.5848 ریال4:21:14
1.586 ریال4:14:14
1.5854 ریال4:00:26
1.5854 ریال4:00:22
1.5857 ریال3:56:15
1.5853 ریال3:49:14
1.5855 ریال3:42:16
1.5847 ریال3:35:16
1.5847 ریال3:35:15
1.5848 ریال3:28:15
1.5849 ریال3:21:14
1.5852 ریال3:14:15
1.5866 ریال3:07:14
1.5861 ریال3:00:24
1.5861 ریال3:00:24
1.5858 ریال2:56:15
1.5855 ریال2:49:14
1.5853 ریال2:28:16
1.5857 ریال2:21:14
1.5856 ریال2:07:16
1.5861 ریال2:00:33
1.5861 ریال2:00:33
1.5856 ریال1:56:16
1.5858 ریال1:49:14
1.586 ریال1:42:17
1.5857 ریال1:35:16
1.5857 ریال1:35:15
1.5856 ریال1:28:16
1.5853 ریال1:21:15
1.5848 ریال1:14:15
1.5846 ریال1:07:15
1.585 ریال1:00:24
1.585 ریال1:00:24
1.5852 ریال0:56:15
1.5853 ریال0:49:14
1.585 ریال0:42:16
1.5854 ریال0:35:16
1.5854 ریال0:35:15
1.586 ریال0:28:14
1.5856 ریال0:21:16
1.5855 ریال0:14:15
1.5861 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی