شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:4.2597
  • بالاترین قیمت روز:4.2687
  • پایین ترین قیمت روز:4.2054
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.2249
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۴۹:۲۵
  • نرخ روز گذشته:4.2231
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0366

نمودار کندل استیک یورو / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.2597 ریال21:49:25
4.2567 ریال21:35:27
4.2567 ریال21:35:26
4.2563 ریال21:28:25
4.2567 ریال21:21:24
4.2571 ریال21:14:24
4.2567 ریال21:07:28
4.2563 ریال21:00:38
4.2563 ریال21:00:36
4.2544 ریال20:56:27
4.2552 ریال20:49:24
4.2541 ریال20:42:29
4.2533 ریال20:35:29
4.2533 ریال20:35:29
4.2514 ریال20:28:25
4.2533 ریال20:21:25
4.2541 ریال20:14:24
4.2514 ریال20:07:29
4.251 ریال20:00:53
4.251 ریال20:00:51
4.2601 ریال19:56:27
4.2687 ریال19:49:24
4.2616 ریال19:42:28
4.2642 ریال19:35:28
4.2642 ریال19:35:27
4.2574 ریال19:28:26
4.2544 ریال19:21:28
4.2493 ریال19:14:24
4.2418 ریال19:00:40
4.2418 ریال19:00:39
4.2392 ریال18:56:25
4.2324 ریال18:49:23
4.2309 ریال18:35:26
4.2309 ریال18:35:25
4.2302 ریال18:28:25
4.2313 ریال18:21:27
4.2294 ریال18:14:25
4.2287 ریال18:00:54
4.2287 ریال18:00:54
4.2291 ریال17:56:25
4.2223 ریال17:49:23
4.2174 ریال17:42:28
4.2189 ریال17:35:29
4.2189 ریال17:35:28
4.2208 ریال17:28:25
4.2189 ریال17:21:24
4.2167 ریال17:14:26
4.2219 ریال17:07:27
4.2231 ریال17:00:43
4.2231 ریال17:00:43
4.2223 ریال16:56:25
4.2264 ریال16:49:21
4.2306 ریال16:42:27
4.2321 ریال16:35:28
4.2321 ریال16:35:27
4.2216 ریال16:28:24
4.211 ریال16:21:25
4.2073 ریال16:14:25
4.2069 ریال16:07:26
4.2054 ریال16:00:50
4.2054 ریال16:00:43
4.2073 ریال15:49:23
4.2077 ریال15:42:25
4.2065 ریال15:28:23
4.208 ریال15:21:24
4.2077 ریال15:14:22
4.208 ریال15:07:28
4.2084 ریال15:00:42
4.2084 ریال15:00:37
4.2092 ریال14:56:26
4.2099 ریال14:49:23
4.2084 ریال14:42:25
4.2062 ریال14:35:27
4.2073 ریال14:35:27
4.2065 ریال14:28:24
4.2069 ریال14:21:24
4.2062 ریال14:14:22
4.2054 ریال14:07:28
4.208 ریال14:00:39
4.208 ریال14:00:39
4.2065 ریال13:56:23
4.2073 ریال13:49:23
4.2088 ریال13:42:23
4.2095 ریال13:35:26
4.2095 ریال13:35:25
4.208 ریال13:28:25
4.2058 ریال13:14:22
4.2062 ریال13:07:25
4.2054 ریال13:00:37
4.2054 ریال13:00:36
4.208 ریال12:56:22
4.2054 ریال12:49:21
4.2069 ریال12:42:24
4.2077 ریال12:35:24
4.2077 ریال12:35:24
4.2095 ریال12:28:22
4.2088 ریال12:21:21
4.2084 ریال12:14:21
4.208 ریال12:07:26
4.2073 ریال12:00:40
4.2073 ریال12:00:39
4.2088 ریال11:49:19
4.2103 ریال11:35:22
4.2103 ریال11:35:22
4.2088 ریال11:28:21
4.2095 ریال11:21:19
4.2092 ریال11:14:16
4.2094 ریال11:07:16
4.2097 ریال11:00:28
4.2097 ریال11:00:28
4.2122 ریال10:56:15
4.2129 ریال10:49:15
4.2127 ریال10:42:16
4.2116 ریال10:35:18
4.2116 ریال10:35:18
4.2127 ریال10:28:15
4.2137 ریال10:14:15
4.2131 ریال10:07:17
4.2135 ریال10:00:31
4.2135 ریال10:00:30
4.2133 ریال9:56:16
4.2137 ریال9:49:15
4.2133 ریال9:42:16
4.2122 ریال9:28:17
4.2137 ریال9:14:15
4.2127 ریال9:00:25
4.2127 ریال9:00:24
4.2112 ریال8:56:16
4.2124 ریال8:49:14
4.2142 ریال8:42:16
4.2122 ریال8:35:16
4.2122 ریال8:35:15
4.2125 ریال8:28:16
4.2122 ریال8:14:15
4.2118 ریال8:07:18
4.2114 ریال7:49:15
4.2107 ریال7:42:17
4.211 ریال7:35:16
4.211 ریال7:35:16
4.2114 ریال7:28:15
4.2118 ریال7:21:18
4.2122 ریال7:07:15
4.2137 ریال7:00:26
4.2137 ریال7:00:25
4.2122 ریال6:56:16
4.2133 ریال6:49:14
4.2137 ریال6:42:17
4.2129 ریال6:35:18
4.2129 ریال6:35:17
4.2133 ریال6:28:17
4.2125 ریال6:14:42
4.2122 ریال6:08:45
4.2137 ریال6:00:36
4.2137 ریال6:00:36
4.2141 ریال5:49:15
4.2137 ریال5:42:16
4.2129 ریال5:21:16
4.2133 ریال5:14:15
4.2148 ریال5:07:16
4.2152 ریال5:00:29
4.2152 ریال5:00:28
4.2174 ریال4:42:16
4.2193 ریال4:28:15
4.2186 ریال4:14:15
4.2182 ریال4:07:17
4.2174 ریال4:00:30
4.2174 ریال4:00:27
4.2182 ریال3:56:16
4.2178 ریال3:49:15
4.2182 ریال3:42:15
4.2174 ریال3:35:17
4.2174 ریال3:35:17
4.2167 ریال3:28:15
4.2187 ریال3:21:15
4.2174 ریال3:14:14
4.2191 ریال3:07:15
4.2184 ریال3:00:26
4.2184 ریال3:00:26
4.2187 ریال2:56:15
4.2199 ریال2:49:14
4.2206 ریال2:42:18
4.2217 ریال2:35:18
4.2217 ریال2:35:17
4.221 ریال2:21:16
4.2214 ریال2:14:16
4.2202 ریال1:49:16
4.2199 ریال1:42:15
4.2187 ریال1:35:15
4.2187 ریال1:35:15
4.2191 ریال1:28:15
4.2197 ریال1:21:16
4.2189 ریال1:14:15
4.2201 ریال1:07:15
4.2197 ریال1:00:22
4.2197 ریال1:00:20
4.2212 ریال0:56:16
4.2208 ریال0:49:14
4.2212 ریال0:42:16
4.2227 ریال0:35:16
4.2227 ریال0:35:16
4.2242 ریال0:28:15
4.2234 ریال0:21:17
4.2231 ریال0:14:14
4.2249 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی