شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / فرانک رواندا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,023 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,031 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی