شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/RON Ask

  • نرخ فعلی:4.7818
  • بالاترین قیمت روز:4.785
  • پایین ترین قیمت روز:4.7804
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.7815
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۱:۵۱
  • نرخ روز گذشته:4.7813
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک EUR/RON Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/RON Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.7818 ریال12:21:51
4.785 ریال11:56:45
4.7848 ریال11:42:46
4.7835 ریال11:21:54
4.7824 ریال10:56:35
4.7823 ریال10:42:38
4.7818 ریال9:42:32
4.7814 ریال9:21:35
4.7818 ریال8:56:23
4.7819 ریال8:42:26
4.7814 ریال7:42:21
4.7822 ریال7:22:15
4.7818 ریال6:56:24
4.7814 ریال6:42:26
4.7819 ریال6:21:27
4.7804 ریال5:56:23
4.7814 ریال5:42:26
4.7822 ریال5:21:26
4.7814 ریال4:56:22
4.7813 ریال4:42:21
4.7814 ریال4:21:21
4.7813 ریال3:42:21
4.7814 ریال3:21:22
4.7813 ریال2:42:19
4.781 ریال2:21:24
4.7822 ریال1:56:18
4.7823 ریال1:42:18
4.783 ریال1:21:22
4.7827 ریال0:56:19
4.7826 ریال0:42:18
4.7815 ریال0:21:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات