شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.9957
  • بالاترین قیمت روز:4.0014
  • پایین ترین قیمت روز:3.9659
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.9663
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۴:۲۴
  • نرخ روز گذشته:3.9666
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0291

نمودار کندل استیک یورو / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.9957 ریال15:14:24
3.9971 ریال15:00:43
3.9971 ریال15:00:42
3.9964 ریال14:56:26
3.9979 ریال14:49:23
3.9993 ریال14:35:27
3.9993 ریال14:35:27
4.0004 ریال14:28:24
3.9989 ریال14:21:24
4 ریال14:14:22
3.9993 ریال14:00:41
3.9993 ریال14:00:41
3.9996 ریال13:56:23
4.0007 ریال13:49:23
3.9982 ریال13:42:23
3.9975 ریال13:35:23
3.9975 ریال13:35:21
3.9968 ریال13:28:24
3.9957 ریال13:21:24
3.9954 ریال13:14:22
3.9968 ریال13:07:22
3.9971 ریال13:00:40
3.9971 ریال13:00:40
3.9954 ریال12:49:22
3.9993 ریال12:35:22
3.9993 ریال12:35:21
3.9989 ریال12:28:21
3.9971 ریال12:21:22
3.9989 ریال12:14:21
3.9993 ریال12:07:24
4.0014 ریال12:00:41
4.0014 ریال12:00:41
3.9986 ریال11:56:22
3.9989 ریال11:49:21
3.9979 ریال11:35:21
3.9979 ریال11:35:20
3.9975 ریال11:28:20
3.9979 ریال11:14:16
3.9964 ریال11:00:26
3.9964 ریال11:00:26
3.995 ریال10:56:16
3.9954 ریال10:49:15
3.9957 ریال10:42:16
3.9961 ریال10:35:16
3.9961 ریال10:35:16
3.9932 ریال10:28:15
3.9943 ریال10:21:16
3.9961 ریال10:14:16
3.9954 ریال10:07:17
3.9964 ریال10:00:30
3.9964 ریال10:00:29
3.9971 ریال9:56:16
3.9954 ریال9:49:15
3.9947 ریال9:42:16
3.9939 ریال9:35:16
3.9939 ریال9:35:15
3.9947 ریال9:14:15
3.995 ریال9:07:16
3.9947 ریال9:00:27
3.9947 ریال9:00:27
3.9964 ریال8:56:16
3.9957 ریال8:49:15
3.9964 ریال8:42:16
3.9961 ریال8:35:16
3.9961 ریال8:35:16
3.9947 ریال8:28:16
3.995 ریال8:21:16
3.9943 ریال8:14:16
3.9929 ریال8:00:29
3.9929 ریال8:00:29
3.9939 ریال7:56:16
3.9918 ریال7:49:15
3.9911 ریال7:35:18
3.9911 ریال7:35:17
3.9893 ریال7:14:16
3.9879 ریال7:00:23
3.9879 ریال7:00:23
3.9882 ریال6:49:15
3.99 ریال6:35:18
3.99 ریال6:35:17
3.9907 ریال6:21:15
3.9758 ریال6:14:15
3.9776 ریال6:00:37
3.9776 ریال6:00:37
3.978 ریال5:49:16
3.9769 ریال5:35:18
3.9769 ریال5:35:17
3.9776 ریال5:14:16
3.9758 ریال5:00:25
3.9758 ریال5:00:25
3.9726 ریال4:49:15
3.9741 ریال4:14:15
3.9698 ریال4:00:31
3.9698 ریال4:00:31
3.9684 ریال3:49:15
3.9698 ریال3:35:16
3.9698 ریال3:35:15
3.9687 ریال3:14:15
3.968 ریال3:00:26
3.968 ریال3:00:25
3.9822 ریال2:49:14
3.9687 ریال2:35:15
3.9687 ریال2:35:15
3.9691 ریال2:00:29
3.9691 ریال2:00:28
3.9684 ریال1:49:16
3.9673 ریال1:35:15
3.9673 ریال1:35:14
3.9677 ریال1:21:15
3.9666 ریال1:07:14
3.967 ریال0:35:14
3.967 ریال0:35:13
3.9659 ریال0:21:15
3.9663 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی