شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/OMR Ask

  • نرخ فعلی:0.4169
  • بالاترین قیمت روز:0.4216
  • پایین ترین قیمت روز:0.4166
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4183
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۵:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.4184
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک EUR/OMR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/OMR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4169 ریال22:35:34
0.4169 ریال22:35:34
0.4215 ریال22:28:37
0.4169 ریال22:14:30
0.4216 ریال22:07:39
0.4169 ریال20:49:31
0.4211 ریال20:42:41
0.4169 ریال20:35:36
0.4169 ریال20:35:34
0.4212 ریال20:28:36
0.4169 ریال20:14:30
0.4211 ریال20:07:42
0.4169 ریال19:14:31
0.421 ریال19:07:36
0.4169 ریال18:49:31
0.4207 ریال18:42:38
0.4169 ریال17:56:33
0.4202 ریال17:49:36
0.4169 ریال17:42:33
0.4202 ریال17:35:43
0.4202 ریال17:35:42
0.4169 ریال17:28:33
0.4188 ریال17:07:38
0.4184 ریال16:42:38
0.4181 ریال16:07:41
0.4183 ریال15:42:37
0.4192 ریال15:07:35
0.419 ریال14:35:54
0.419 ریال14:35:52
0.4169 ریال13:56:37
0.4166 ریال12:14:30
0.4182 ریال11:49:33
0.4166 ریال11:28:16
0.4178 ریال11:00:22
0.4178 ریال11:00:20
0.418 ریال10:42:14
0.4185 ریال10:21:16
0.4183 ریال10:00:28
0.4183 ریال10:00:27
0.4187 ریال9:42:14
0.4185 ریال9:21:15
0.4186 ریال9:00:23
0.4187 ریال8:42:13
0.4188 ریال8:21:14
0.4187 ریال8:07:15
0.4184 ریال7:35:12
0.4184 ریال7:35:11
0.4183 ریال6:49:14
0.4185 ریال6:28:13
0.4187 ریال6:07:14
0.4188 ریال5:28:14
0.4186 ریال5:07:13
0.4185 ریال4:35:14
0.4185 ریال4:35:14
0.4166 ریال3:35:12
0.4166 ریال3:35:12
0.4184 ریال3:14:11
0.4182 ریال2:42:14
0.4183 ریال2:28:14
0.4182 ریال2:07:15
0.4183 ریال1:42:12
0.4181 ریال1:28:13
0.4166 ریال1:14:11
0.4182 ریال0:49:14
0.4183 ریال0:28:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی