شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / نایرا نیجریتقاضا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.79%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی