شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/LRD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3771 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.6229 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.17%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی