شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/KZT Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.89%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی