شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار جزایر کیمن

  • نرخ فعلی:0.948
  • بالاترین قیمت روز:0.948
  • پایین ترین قیمت روز:0.931
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9394
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۹:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.9389
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0091

نمودار کندل استیک یورو / دلار جزایر کیمن در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار جزایر کیمن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.948 ریال22:49:25
0.9475 ریال22:42:27
0.9471 ریال22:35:28
0.9471 ریال22:35:28
0.9476 ریال22:28:28
0.9469 ریال22:21:25
0.9468 ریال22:14:25
0.9464 ریال22:07:27
0.9466 ریال22:00:44
0.9466 ریال22:00:42
0.9467 ریال21:56:26
0.9469 ریال21:49:26
0.9463 ریال21:42:26
0.9461 ریال21:35:28
0.9461 ریال21:35:27
0.946 ریال21:28:26
0.9461 ریال21:07:29
0.946 ریال21:00:40
0.946 ریال21:00:39
0.9455 ریال20:56:28
0.9456 ریال20:49:25
0.9454 ریال20:42:31
0.9453 ریال20:35:31
0.9453 ریال20:35:31
0.9449 ریال20:28:27
0.9453 ریال20:21:26
0.9455 ریال20:14:25
0.9454 ریال20:07:30
0.9459 ریال20:00:58
0.9459 ریال20:00:58
0.9466 ریال19:56:29
0.948 ریال19:49:25
0.9471 ریال19:42:30
0.9476 ریال19:35:30
0.9476 ریال19:35:29
0.9461 ریال19:28:27
0.945 ریال19:21:29
0.9448 ریال19:14:25
0.943 ریال19:00:43
0.943 ریال19:00:43
0.9425 ریال18:56:27
0.941 ریال18:49:25
0.9407 ریال18:35:28
0.9407 ریال18:35:27
0.9404 ریال18:28:27
0.9408 ریال18:21:28
0.9404 ریال18:14:26
0.9403 ریال18:07:33
0.9405 ریال18:01:01
0.9405 ریال18:01:00
0.9403 ریال17:56:26
0.9388 ریال17:49:24
0.9377 ریال17:42:29
0.938 ریال17:35:31
0.938 ریال17:35:30
0.9385 ریال17:28:27
0.938 ریال17:14:27
0.9388 ریال17:07:29
0.9387 ریال17:00:48
0.9387 ریال17:00:48
0.9388 ریال16:56:27
0.9396 ریال16:49:23
0.9406 ریال16:42:29
0.941 ریال16:35:30
0.941 ریال16:35:29
0.9386 ریال16:28:25
0.9363 ریال16:21:26
0.9355 ریال16:14:27
0.9354 ریال16:07:28
0.9349 ریال16:00:54
0.9349 ریال16:00:52
0.9355 ریال15:56:26
0.9354 ریال15:49:25
0.9355 ریال15:42:26
0.9353 ریال15:28:25
0.9356 ریال15:21:25
0.9358 ریال15:14:23
0.9356 ریال15:00:44
0.9356 ریال15:00:40
0.9358 ریال14:56:27
0.9361 ریال14:49:25
0.9357 ریال14:42:26
0.9354 ریال14:35:28
0.9352 ریال14:28:25
0.9354 ریال14:21:26
0.9352 ریال14:14:24
0.935 ریال14:07:30
0.9355 ریال13:49:24
0.9358 ریال13:42:25
0.936 ریال13:35:27
0.936 ریال13:35:27
0.9356 ریال13:28:27
0.9351 ریال13:14:23
0.9352 ریال13:07:26
0.9355 ریال13:00:41
0.9355 ریال13:00:40
0.9356 ریال12:56:23
0.9351 ریال12:49:22
0.9354 ریال12:42:25
0.9356 ریال12:35:26
0.9356 ریال12:35:26
0.936 ریال12:28:23
0.9358 ریال12:14:23
0.9357 ریال12:07:28
0.9352 ریال12:00:45
0.9352 ریال12:00:42
0.9358 ریال11:49:20
0.9361 ریال11:35:24
0.9361 ریال11:35:23
0.9358 ریال11:28:22
0.936 ریال11:21:20
0.9358 ریال11:14:17
0.936 ریال11:07:18
0.9359 ریال11:00:31
0.9359 ریال11:00:30
0.9365 ریال10:56:17
0.9369 ریال10:42:18
0.9367 ریال10:35:19
0.9367 ریال10:35:19
0.9368 ریال10:21:17
0.9369 ریال10:07:18
0.9366 ریال10:00:36
0.9366 ریال10:00:36
0.9368 ریال9:56:17
0.9369 ریال9:42:17
0.9365 ریال9:28:18
0.9369 ریال9:14:16
0.9365 ریال9:00:29
0.9365 ریال9:00:28
0.9362 ریال8:56:17
0.9365 ریال8:49:15
0.9367 ریال8:42:17
0.9368 ریال8:35:17
0.9368 ریال8:35:17
0.9369 ریال8:28:17
0.9368 ریال8:14:16
0.9366 ریال7:49:16
0.9365 ریال7:42:18
0.931 ریال7:35:18
0.931 ریال7:35:17
0.9368 ریال7:07:17
0.9371 ریال7:00:28
0.9371 ریال7:00:27
0.9368 ریال6:56:17
0.937 ریال6:49:15
0.9371 ریال6:42:18
0.9369 ریال6:35:19
0.9369 ریال6:35:19
0.937 ریال6:28:18
0.9369 ریال6:21:17
0.9367 ریال6:14:45
0.9369 ریال6:08:57
0.937 ریال6:00:40
0.937 ریال6:00:40
0.9373 ریال5:49:16
0.9371 ریال5:42:17
0.9368 ریال5:35:17
0.9368 ریال5:35:16
0.937 ریال5:14:17
0.9375 ریال5:00:32
0.9375 ریال5:00:32
0.938 ریال4:42:17
0.9384 ریال4:35:17
0.9384 ریال4:35:16
0.9383 ریال4:21:17
0.9381 ریال3:56:17
0.938 ریال3:49:16
0.9381 ریال3:42:16
0.938 ریال3:14:15
0.9378 ریال3:07:16
0.938 ریال3:00:27
0.938 ریال3:00:27
0.9379 ریال2:56:17
0.938 ریال2:49:15
0.9383 ریال2:42:19
0.9385 ریال2:28:16
0.9384 ریال2:21:17
0.9385 ریال2:14:17
0.9381 ریال2:00:34
0.9381 ریال2:00:34
0.9382 ریال1:49:17
0.9381 ریال1:35:16
0.9381 ریال1:35:16
0.9382 ریال1:21:17
0.9381 ریال1:14:16
0.9383 ریال1:07:16
0.9384 ریال1:00:24
0.9384 ریال1:00:23
0.9385 ریال0:42:17
0.9389 ریال0:35:18
0.9389 ریال0:35:17
0.9392 ریال0:28:16
0.939 ریال0:14:15
0.9394 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی