شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / ریل کامبوج

  • نرخ فعلی:4701
  • بالاترین قیمت روز:4737
  • پایین ترین قیمت روز:4641
  • بیشترین مقدار نوسان روز:69
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.77%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,683
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:4,681
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار کندل استیک یورو / ریل کامبوج در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / ریل کامبوج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,701 ریال22:42:27
4,699 ریال22:35:28
4,699 ریال22:35:28
4,701 ریال22:28:28
4,698 ریال22:14:25
4,696 ریال22:07:27
4,697 ریال21:56:26
4,698 ریال21:49:26
4,695 ریال21:42:26
4,697 ریال21:35:28
4,697 ریال21:35:27
4,695 ریال21:28:26
4,696 ریال21:07:29
4,695 ریال21:00:40
4,695 ریال21:00:39
4,693 ریال20:49:25
4,692 ریال20:35:31
4,692 ریال20:35:31
4,690 ریال20:28:27
4,692 ریال20:07:30
4,694 ریال20:00:58
4,694 ریال20:00:58
4,699 ریال19:56:29
4,704 ریال19:49:25
4,700 ریال19:42:30
4,702 ریال19:35:30
4,702 ریال19:35:29
4,695 ریال19:28:27
4,689 ریال19:14:25
4,680 ریال19:07:27
4,679 ریال19:00:43
4,679 ریال19:00:43
4,677 ریال18:56:27
4,670 ریال18:49:25
4,667 ریال18:35:28
4,667 ریال18:35:27
4,666 ریال18:28:27
4,668 ریال18:21:28
4,665 ریال18:14:26
4,734 ریال17:56:26
4,727 ریال17:49:24
4,720 ریال17:42:29
4,722 ریال17:35:31
4,722 ریال17:35:30
4,725 ریال17:28:27
4,723 ریال17:21:25
4,722 ریال17:14:27
4,727 ریال17:07:29
4,726 ریال16:56:27
4,731 ریال16:49:23
4,736 ریال16:42:28
4,737 ریال16:35:30
4,737 ریال16:35:29
4,726 ریال16:28:25
4,714 ریال16:21:26
4,710 ریال16:14:27
4,641 ریال16:00:54
4,641 ریال16:00:51
4,671 ریال15:28:25
4,672 ریال15:21:25
4,673 ریال15:07:29
4,671 ریال15:00:44
4,671 ریال15:00:39
4,673 ریال14:56:27
4,675 ریال14:49:25
4,673 ریال14:42:26
4,670 ریال14:35:28
4,671 ریال14:21:26
4,670 ریال14:14:24
4,669 ریال14:07:30
4,672 ریال14:00:42
4,672 ریال14:00:42
4,671 ریال13:49:24
4,673 ریال13:42:25
4,674 ریال13:35:27
4,674 ریال13:35:27
4,672 ریال13:28:27
4,670 ریال13:07:26
4,671 ریال13:00:41
4,671 ریال13:00:40
4,672 ریال12:56:23
4,671 ریال12:42:25
4,672 ریال12:35:26
4,672 ریال12:35:26
4,674 ریال12:28:23
4,673 ریال12:07:28
4,670 ریال12:00:45
4,670 ریال12:00:42
4,673 ریال11:49:20
4,675 ریال11:35:24
4,675 ریال11:35:23
4,673 ریال11:28:22
4,674 ریال11:21:20
4,673 ریال11:14:17
4,674 ریال11:00:31
4,674 ریال11:00:30
4,677 ریال10:56:17
4,678 ریال9:42:17
4,676 ریال9:35:18
4,676 ریال9:35:17
4,677 ریال9:28:18
4,678 ریال9:14:16
4,677 ریال9:07:15
4,678 ریال9:00:29
4,678 ریال9:00:28
4,675 ریال8:56:17
4,676 ریال8:49:15
4,678 ریال8:14:16
4,677 ریال7:35:18
4,677 ریال7:35:17
4,678 ریال7:07:17
4,680 ریال7:00:28
4,680 ریال7:00:27
4,678 ریال6:56:17
4,679 ریال6:49:15
4,680 ریال6:42:18
4,679 ریال6:28:18
4,678 ریال6:08:57
4,679 ریال6:00:40
4,679 ریال6:00:40
4,681 ریال5:49:16
4,680 ریال5:42:17
4,648 ریال5:35:17
4,648 ریال5:35:16
4,650 ریال5:21:17
4,651 ریال5:14:17
4,652 ریال5:07:17
4,653 ریال5:00:32
4,653 ریال5:00:32
4,655 ریال4:42:17
4,657 ریال4:35:17
4,657 ریال4:35:16
4,656 ریال3:42:16
4,654 ریال3:35:18
4,654 ریال3:35:18
4,655 ریال3:21:16
4,654 ریال3:14:15
4,655 ریال3:07:16
4,654 ریال2:56:17
4,655 ریال2:49:15
4,656 ریال2:42:19
4,658 ریال2:35:20
4,658 ریال2:35:19
4,657 ریال2:14:17
4,656 ریال2:00:34
4,656 ریال2:00:34
4,655 ریال1:35:16
4,655 ریال1:35:16
4,656 ریال1:28:16
4,655 ریال1:21:17
4,663 ریال1:14:16
4,664 ریال1:00:24
4,664 ریال1:00:23
4,665 ریال0:56:17
4,679 ریال0:42:17
4,681 ریال0:35:18
4,681 ریال0:35:17
4,683 ریال0:28:16
4,682 ریال0:21:19
4,681 ریال0:14:15
4,683 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی