شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:16033.3
  • بالاترین قیمت روز:16048.9
  • پایین ترین قیمت روز:15822.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:84.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.76%
  • نرخ بازگشایی بازار:15,907.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:15,899
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:134.3

نمودار کندل استیک یورو / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16,033.3 ریال22:42:27
16,027.7 ریال22:35:28
16,027.7 ریال22:35:28
16,034.7 ریال22:28:28
16,023.4 ریال22:21:25
16,022 ریال22:14:25
16,014.9 ریال22:07:27
16,022 ریال22:00:44
16,022 ریال22:00:42
16,020.6 ریال21:56:26
16,023.4 ریال21:49:26
16,013.5 ریال21:42:26
16,012.1 ریال21:35:28
16,012.1 ریال21:35:27
16,007.9 ریال21:28:26
16,010.7 ریال21:14:25
16,009.3 ریال21:07:29
16,007.9 ریال21:00:40
16,007.9 ریال21:00:39
16,000.8 ریال20:56:28
16,002.2 ریال20:49:25
15,999.4 ریال20:42:31
15,996.6 ریال20:35:31
15,996.6 ریال20:35:31
15,990.9 ریال20:28:27
15,996.6 ریال20:21:26
15,999.4 ریال20:07:30
16,010.7 ریال20:00:58
16,010.7 ریال20:00:58
16,019.2 ریال19:56:29
16,048.9 ریال19:49:25
16,029.1 ریال19:42:30
16,017.8 ریال19:35:29
16,017.8 ریال19:35:29
16,010.7 ریال19:28:27
15,988.1 ریال19:14:25
15,958.4 ریال19:07:27
15,957 ریال19:00:43
15,957 ریال19:00:43
15,947.1 ریال18:56:27
15,925.9 ریال18:49:25
15,916 ریال18:35:28
15,916 ریال18:35:27
15,913.2 ریال18:28:27
15,918.9 ریال18:21:28
15,911.8 ریال18:14:26
15,910.4 ریال18:07:33
15,920.3 ریال18:01:01
15,920.3 ریال18:01:00
15,911.8 ریال17:56:26
15,887.8 ریال17:49:24
15,866.6 ریال17:42:29
15,870.8 ریال17:35:30
15,870.8 ریال17:35:30
15,877.9 ریال17:28:26
15,875.1 ریال17:21:25
15,870.8 ریال17:14:27
15,887.8 ریال17:07:28
15,889.2 ریال17:00:48
15,889.2 ریال17:00:48
15,885 ریال16:56:27
15,901.9 ریال16:49:23
15,917.5 ریال16:42:28
15,923.1 ریال16:35:30
15,923.1 ریال16:35:29
15,883.5 ریال16:28:25
15,844 ریال16:21:26
15,831.3 ریال16:14:27
15,825.6 ریال16:07:28
15,824.2 ریال16:00:54
15,824.2 ریال16:00:51
15,828.4 ریال15:49:25
15,829.8 ریال15:42:26
15,827 ریال15:35:32
15,827 ریال15:35:32
15,828.4 ریال15:28:24
15,831.3 ریال15:21:25
15,834.1 ریال15:07:29
15,831.3 ریال15:00:44
15,831.3 ریال15:00:39
15,835.5 ریال14:56:27
15,841.1 ریال14:49:25
15,834.1 ریال14:42:26
15,827 ریال14:35:28
15,825.6 ریال14:28:25
15,828.4 ریال14:21:26
15,825.6 ریال14:14:24
15,822.8 ریال14:07:30
15,828.4 ریال13:56:24
15,829.8 ریال13:49:24
15,835.5 ریال13:42:25
15,838.3 ریال13:35:27
15,838.3 ریال13:35:27
15,832.7 ریال13:28:26
15,825.6 ریال13:00:41
15,825.6 ریال13:00:40
15,832.7 ریال12:56:23
15,822.8 ریال12:49:22
15,829.8 ریال12:42:25
15,887.3 ریال12:35:26
15,887.3 ریال12:35:25
15,894.4 ریال12:28:23
15,885.9 ریال12:14:23
15,884.5 ریال12:07:28
15,877.4 ریال12:00:45
15,877.4 ریال12:00:42
15,885.9 ریال11:49:20
15,886 ریال11:42:23
15,884.6 ریال11:35:24
15,884.6 ریال11:35:23
15,863.5 ریال11:28:22
15,866.3 ریال11:21:20
15,863.5 ریال11:14:17
15,867.8 ریال11:07:18
15,877.6 ریال11:00:31
15,877.6 ریال11:00:30
15,887.5 ریال10:56:17
15,884.7 ریال10:49:17
15,898.7 ریال10:42:18
15,895.9 ریال10:35:19
15,895.9 ریال10:35:19
15,897.3 ریال10:14:16
15,887.5 ریال10:07:18
15,884.7 ریال10:00:36
15,884.7 ریال10:00:36
15,914.2 ریال9:56:17
15,915.6 ریال9:49:16
15,914.2 ریال9:42:17
15,909.9 ریال9:28:18
15,915.6 ریال9:14:16
15,893.1 ریال9:07:15
15,898.7 ریال9:00:29
15,898.7 ریال9:00:28
15,893 ریال8:56:17
15,884.9 ریال8:49:15
15,892 ریال8:42:17
15,890.6 ریال8:35:17
15,890.6 ریال8:35:17
15,876.3 ریال8:28:17
15,887.2 ریال8:21:17
15,874.9 ریال8:14:16
15,911.3 ریال7:49:16
15,908.5 ریال7:42:18
15,911.3 ریال7:35:18
15,911.3 ریال7:35:17
15,912.7 ریال7:28:17
15,828.6 ریال7:21:20
15,830 ریال7:07:17
15,835.7 ریال7:00:28
15,835.7 ریال7:00:27
15,830 ریال6:56:17
15,834.2 ریال6:49:15
15,835.7 ریال6:42:18
15,865.1 ریال6:35:19
15,865.1 ریال6:35:19
15,867.9 ریال6:28:18
15,865.1 ریال6:08:57
15,869.3 ریال6:00:40
15,869.3 ریال6:00:40
15,870.7 ریال5:49:16
15,869.3 ریال5:42:17
15,863.7 ریال5:35:17
15,863.7 ریال5:35:16
15,866.5 ریال5:21:17
15,869.3 ریال5:14:17
15,875 ریال5:00:32
15,875 ریال5:00:32
15,883.5 ریال4:42:17
15,890.5 ریال4:35:17
15,890.5 ریال4:35:16
15,889.1 ریال4:28:16
15,887.7 ریال4:14:16
15,886.3 ریال4:07:18
15,883.5 ریال4:00:36
15,883.5 ریال4:00:33
15,886.3 ریال3:56:17
15,884.9 ریال3:49:16
15,886.3 ریال3:42:16
15,883.5 ریال3:21:16
15,880.6 ریال3:14:15
15,883.5 ریال3:00:27
15,883.5 ریال3:00:27
15,882.1 ریال2:56:17
15,884.9 ریال2:49:15
15,889.1 ریال2:42:19
15,893.4 ریال2:35:20
15,893.4 ریال2:35:19
15,892 ریال2:28:16
15,890.5 ریال2:14:17
15,887.7 ریال2:07:18
15,889.1 ریال2:00:34
15,889.1 ریال2:00:34
15,887.7 ریال1:49:17
15,886.3 ریال1:35:16
15,886.3 ریال1:35:16
15,887.7 ریال1:21:17
15,886.3 ریال1:14:16
15,890.5 ریال1:07:16
15,887.7 ریال1:00:24
15,887.7 ریال1:00:23
15,893.4 ریال0:56:17
15,892 ریال0:49:15
15,893.4 ریال0:42:17
15,899 ریال0:35:18
15,899 ریال0:35:17
15,904.7 ریال0:28:16
15,901.8 ریال0:21:18
15,900.4 ریال0:14:15
15,907.5 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی