شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / لمپیرا هندوراس

  • نرخ فعلی:28.0805
  • بالاترین قیمت روز:28.2818
  • پایین ترین قیمت روز:27.772
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.34
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:28.1799
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:28.1874
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1069

نمودار کندل استیک یورو / لمپیرا هندوراس در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / لمپیرا هندوراس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
28.0805 ریال20:28:19
28.0979 ریال20:21:20
28.1029 ریال20:07:21
28.1277 ریال20:00:41
28.1277 ریال20:00:40
28.1153 ریال19:56:20
28.1128 ریال19:49:18
28.1327 ریال19:42:22
28.1153 ریال19:35:21
28.1153 ریال19:35:20
28.1103 ریال19:28:19
28.1194 ریال19:21:19
28.083 ریال19:14:19
28.0755 ریال19:07:22
28.0855 ریال19:00:34
28.0855 ریال19:00:33
28.088 ریال18:56:19
28.073 ریال18:49:19
28.0755 ریال18:42:19
28.0954 ریال18:35:22
28.0954 ریال18:35:22
28.0904 ریال18:28:19
28.1227 ریال18:14:18
28.1352 ریال18:07:22
28.1153 ریال18:00:44
28.1153 ریال18:00:44
27.772 ریال17:56:11
28.0954 ریال17:49:17
28.0855 ریال17:35:21
28.0855 ریال17:35:21
28.088 ریال17:28:18
27.772 ریال17:21:18
28.1054 ریال17:14:18
28.165 ریال17:07:20
28.1675 ریال17:00:40
28.1675 ریال17:00:40
28.16 ریال16:56:18
28.1675 ریال16:49:17
28.1824 ریال16:42:21
28.2203 ریال16:35:20
28.2203 ریال16:35:20
28.1625 ریال16:21:18
28.1551 ریال16:14:18
28.1774 ریال16:07:20
28.2242 ریال16:00:41
28.2242 ریال16:00:40
28.1774 ریال15:56:19
28.1675 ریال15:49:18
28.16 ریال15:42:20
28.1526 ریال15:35:20
28.1526 ریال15:35:18
28.1451 ریال15:28:18
28.1352 ریال15:21:19
28.1426 ریال15:14:17
28.1327 ریال15:07:19
28.1377 ریال14:49:17
28.165 ریال14:42:19
28.1749 ریال14:35:19
28.1749 ریال14:35:18
28.1675 ریال14:28:19
28.1575 ریال14:21:18
28.1551 ریال14:14:16
28.1327 ریال14:07:20
28.1526 ریال14:00:44
28.1526 ریال14:00:42
28.16 ریال13:56:20
28.1625 ریال13:49:16
28.165 ریال13:42:19
28.1625 ریال13:35:18
28.1625 ریال13:35:18
28.1774 ریال13:28:19
28.1973 ریال13:14:16
28.2048 ریال13:07:19
28.2147 ریال13:00:29
28.2147 ریال13:00:29
28.2097 ریال12:56:18
28.2072 ریال12:49:17
28.2172 ریال12:42:17
28.2072 ریال12:35:18
28.2072 ریال12:35:17
28.2122 ریال12:28:19
28.2346 ریال12:21:18
28.2395 ریال12:14:17
28.2221 ریال12:07:22
28.242 ریال12:00:39
28.242 ریال12:00:39
28.2445 ریال11:56:18
28.2569 ریال11:42:18
28.2594 ریال11:35:18
28.2594 ریال11:35:18
28.2619 ریال11:28:18
28.2694 ریال11:21:18
28.2818 ریال11:14:17
28.2644 ریال11:07:17
28.252 ریال11:00:29
28.252 ریال11:00:28
28.2669 ریال10:56:17
28.2545 ریال10:49:16
28.2594 ریال10:42:19
28.2644 ریال10:35:18
28.2644 ریال10:35:17
28.2395 ریال10:28:18
28.1923 ریال10:21:17
28.1973 ریال10:14:16
28.2048 ریال10:07:18
28.1998 ریال10:00:34
28.1998 ریال10:00:34
28.2072 ریال9:56:16
28.2023 ریال9:49:16
28.1998 ریال9:42:18
28.2072 ریال9:35:18
28.2072 ریال9:35:17
28.2122 ریال9:28:17
28.2172 ریال9:21:17
28.2097 ریال9:14:16
28.1923 ریال9:07:18
28.1849 ریال8:56:19
28.1824 ریال8:49:17
28.1874 ریال8:42:18
28.1824 ریال8:35:19
28.1824 ریال8:35:18
28.1774 ریال8:28:18
28.1749 ریال8:21:17
28.17 ریال8:14:17
28.165 ریال8:07:19
28.17 ریال8:00:37
28.17 ریال8:00:37
28.1749 ریال7:56:18
28.165 ریال7:42:17
28.1625 ریال7:35:17
28.1625 ریال7:35:17
28.16 ریال7:28:18
28.1551 ریال7:21:17
28.1501 ریال7:14:16
28.1476 ریال7:07:18
28.2117 ریال7:00:35
28.2117 ریال7:00:33
28.1551 ریال6:56:18
28.1526 ریال6:49:17
28.16 ریال6:42:23
28.1551 ریال6:35:18
28.1551 ریال6:35:18
28.1625 ریال6:28:19
28.1575 ریال6:21:18
28.1526 ریال6:14:19
28.17 ریال6:07:19
28.1625 ریال6:00:40
28.1625 ریال6:00:37
28.1575 ریال5:56:18
28.17 ریال5:49:17
28.1724 ریال5:35:20
28.1724 ریال5:35:18
28.1849 ریال5:28:18
28.1799 ریال5:21:18
28.1849 ریال5:14:17
28.1898 ریال5:00:26
28.1898 ریال5:00:25
28.1923 ریال4:56:17
28.1749 ریال4:49:16
28.1774 ریال4:35:18
28.1774 ریال4:35:17
28.1799 ریال4:21:16
28.1824 ریال4:14:16
28.1898 ریال4:00:30
28.1898 ریال4:00:29
28.1923 ریال3:56:17
28.1849 ریال3:49:16
28.1799 ریال3:42:18
28.1749 ریال3:28:17
28.1849 ریال3:21:15
28.1874 ریال3:14:17
28.1923 ریال3:07:16
28.1824 ریال3:00:33
28.1824 ریال3:00:33
28.1799 ریال2:56:17
28.1774 ریال2:42:17
28.1749 ریال2:28:18
28.17 ریال2:21:15
28.1824 ریال2:14:16
28.1724 ریال2:07:18
28.1749 ریال2:00:42
28.1749 ریال2:00:41
28.1724 ریال1:49:16
28.1749 ریال1:35:18
28.1749 ریال1:35:17
28.1724 ریال1:28:18
28.1675 ریال1:21:17
28.16 ریال1:14:17
28.1526 ریال1:07:17
28.1575 ریال1:00:30
28.1575 ریال1:00:30
28.1551 ریال0:56:16
28.16 ریال0:49:15
28.1551 ریال0:42:19
28.165 ریال0:35:18
28.165 ریال0:35:17
28.1749 ریال0:28:16
28.1724 ریال0:21:18
28.165 ریال0:14:17
28.1799 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی