شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/GNF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 283.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 374.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 375.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 316.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.08%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی