شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / پوند

  • نرخ فعلی:0.8535
  • بالاترین قیمت روز:0.8536
  • پایین ترین قیمت روز:0.8531
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8535
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۶:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.8533
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8535 ریال5:56:25
0.8533 ریال5:42:27
0.8535 ریال5:21:29
0.8534 ریال4:56:24
0.8536 ریال4:42:22
0.8532 ریال4:21:23
0.8535 ریال3:42:22
0.8534 ریال3:21:23
0.8531 ریال2:42:20
0.8534 ریال2:21:26
0.8532 ریال1:56:20
0.8531 ریال1:21:24
0.8532 ریال0:56:20
0.8535 ریال0:21:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات