شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دینار الجزایر تقاضا

  • نرخ فعلی:141.326
  • بالاترین قیمت روز:141.603
  • پایین ترین قیمت روز:140.399
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.37
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:140.502
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:140.476
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.85

نمودار کندل استیک یورو / دینار الجزایر تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دینار الجزایر تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
141.326 ریال16:36:00
141.326 ریال16:35:58
141.234 ریال16:29:01
141.168 ریال16:21:58
141.169 ریال16:14:58
141.463 ریال16:08:07
141.172 ریال15:57:02
141.213 ریال15:49:53
141.188 ریال15:42:56
141.165 ریال15:36:01
141.165 ریال15:36:01
141.159 ریال15:28:57
141.185 ریال15:21:58
141.163 ریال15:14:49
141.188 ریال15:08:00
141.233 ریال15:01:29
141.233 ریال15:01:29
141.564 ریال14:56:59
141.532 ریال14:49:49
141.242 ریال14:35:57
141.242 ریال14:35:57
141.233 ریال14:28:49
141.266 ریال14:21:55
141.603 ریال14:14:49
141.235 ریال14:07:58
141.331 ریال13:56:52
141.3 ریال13:49:49
141.266 ریال13:42:52
141.235 ریال13:35:55
141.235 ریال13:35:53
141.166 ریال13:28:45
141.126 ریال13:21:50
140.963 ریال13:14:45
141.009 ریال13:07:48
141.117 ریال13:01:25
141.117 ریال13:01:25
141.091 ریال12:56:46
141.113 ریال12:49:47
141.084 ریال12:42:46
141.062 ریال12:35:52
141.062 ریال12:35:50
141.103 ریال12:28:49
141.06 ریال12:21:46
141.09 ریال12:14:47
141.071 ریال12:07:49
140.966 ریال12:02:08
140.966 ریال12:02:06
140.927 ریال11:56:47
140.786 ریال11:49:38
140.721 ریال11:42:49
140.811 ریال11:35:47
140.811 ریال11:35:47
140.786 ریال11:28:23
140.824 ریال11:21:23
140.863 ریال11:14:18
140.837 ریال11:07:23
140.863 ریال10:49:18
140.876 ریال10:42:20
140.734 ریال10:21:18
140.747 ریال10:14:17
140.721 ریال10:00:30
140.721 ریال10:00:30
140.734 ریال9:42:18
140.747 ریال9:35:16
140.747 ریال9:35:16
140.786 ریال9:28:18
140.773 ریال9:21:19
140.747 ریال9:14:17
140.734 ریال8:49:15
140.747 ریال8:43:09
140.734 ریال8:35:16
140.734 ریال8:35:16
140.721 ریال8:21:17
140.76 ریال8:14:15
140.67 ریال8:00:34
140.67 ریال8:00:33
140.657 ریال7:49:14
140.67 ریال7:35:16
140.67 ریال7:35:15
140.644 ریال7:21:17
140.618 ریال7:07:17
140.657 ریال6:56:16
140.67 ریال6:35:18
140.67 ریال6:35:17
140.644 ریال6:28:16
140.657 ریال6:21:17
140.605 ریال6:14:15
140.644 ریال6:00:39
140.644 ریال6:00:37
140.631 ریال5:56:16
140.67 ریال5:49:16
140.644 ریال5:42:17
140.605 ریال5:35:17
140.605 ریال5:35:16
140.631 ریال5:28:16
140.592 ریال5:21:16
140.502 ریال5:14:16
140.476 ریال5:07:16
140.502 ریال5:00:23
140.502 ریال5:00:23
140.554 ریال4:56:15
140.515 ریال4:49:15
140.502 ریال4:28:14
140.476 ریال4:21:15
140.463 ریال4:14:14
140.476 ریال4:07:16
140.463 ریال3:49:13
140.438 ریال3:35:15
140.438 ریال3:35:15
140.425 ریال3:21:16
140.412 ریال3:14:14
140.425 ریال3:07:15
140.399 ریال3:00:22
140.399 ریال3:00:22
140.412 ریال2:56:15
140.438 ریال2:49:14
140.425 ریال2:42:15
140.438 ریال2:35:16
140.438 ریال2:35:15
140.463 ریال2:28:14
140.45 ریال2:21:15
140.463 ریال2:14:13
140.45 ریال1:56:15
140.438 ریال1:49:15
140.463 ریال1:42:16
140.476 ریال1:35:15
140.476 ریال1:35:15
140.45 ریال1:14:14
140.463 ریال1:07:14
140.489 ریال1:00:24
140.489 ریال1:00:23
140.45 ریال0:49:13
140.463 ریال0:35:14
140.463 ریال0:35:14
140.476 ریال0:28:14
140.463 ریال0:21:14
140.476 ریال0:14:13
140.502 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی