شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:7.4574
  • بالاترین قیمت روز:7.4599
  • پایین ترین قیمت روز:7.4553
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.4567
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۹:۱۸
  • نرخ روز گذشته:7.4576
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک یورو / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.4574 ریال23:49:18
7.4573 ریال23:42:21
7.4585 ریال23:14:21
7.4577 ریال23:07:22
7.4578 ریال23:00:42
7.4578 ریال23:00:42
7.4584 ریال22:56:18
7.4578 ریال22:49:18
7.4587 ریال22:42:19
7.459 ریال22:35:21
7.459 ریال22:35:21
7.4583 ریال22:28:20
7.4572 ریال22:21:19
7.4576 ریال22:14:18
7.457 ریال22:07:20
7.4574 ریال22:00:39
7.4574 ریال22:00:39
7.4583 ریال21:56:19
7.4587 ریال21:49:20
7.4576 ریال21:42:18
7.4588 ریال21:35:21
7.4588 ریال21:35:21
7.458 ریال21:28:20
7.4577 ریال21:21:21
7.4587 ریال21:14:19
7.4584 ریال21:00:33
7.4584 ریال21:00:33
7.458 ریال20:56:21
7.4585 ریال20:49:19
7.4591 ریال20:42:21
7.4577 ریال20:35:21
7.4577 ریال20:35:21
7.458 ریال20:28:19
7.4585 ریال20:21:20
7.459 ریال20:14:18
7.4584 ریال20:07:21
7.4589 ریال20:00:41
7.4589 ریال20:00:40
7.4582 ریال19:56:20
7.4595 ریال19:49:18
7.4588 ریال19:42:22
7.4578 ریال19:35:21
7.4578 ریال19:35:20
7.4574 ریال19:28:19
7.458 ریال19:21:19
7.4575 ریال19:14:19
7.459 ریال19:07:21
7.4586 ریال19:00:34
7.4586 ریال19:00:33
7.4583 ریال18:56:19
7.4584 ریال18:49:18
7.4587 ریال18:42:19
7.4594 ریال18:35:22
7.4594 ریال18:35:22
7.4572 ریال18:28:19
7.4574 ریال18:14:18
7.4589 ریال18:07:22
7.4583 ریال18:00:44
7.4583 ریال18:00:44
7.4553 ریال17:56:11
7.4582 ریال17:49:17
7.4581 ریال17:42:19
7.4569 ریال17:35:21
7.4569 ریال17:35:21
7.4586 ریال17:28:18
7.4553 ریال17:21:18
7.4584 ریال17:14:18
7.4599 ریال17:07:20
7.4577 ریال17:00:40
7.4577 ریال17:00:39
7.4582 ریال16:56:18
7.4576 ریال16:49:17
7.4574 ریال16:42:21
7.4584 ریال16:35:20
7.4584 ریال16:35:19
7.4588 ریال16:28:19
7.4572 ریال16:21:18
7.4577 ریال16:14:17
7.457 ریال16:07:20
7.4561 ریال16:00:40
7.4561 ریال16:00:40
7.4562 ریال15:49:18
7.4563 ریال15:42:20
7.4558 ریال15:35:19
7.4558 ریال15:35:18
7.4566 ریال15:28:18
7.4574 ریال15:21:19
7.4564 ریال15:14:17
7.4575 ریال15:07:19
7.4573 ریال15:00:33
7.4573 ریال15:00:33
7.4554 ریال14:56:19
7.4562 ریال14:49:17
7.4577 ریال14:42:19
7.4572 ریال14:35:19
7.4572 ریال14:35:18
7.4562 ریال14:28:19
7.4576 ریال14:21:18
7.4558 ریال14:07:20
7.4574 ریال14:00:43
7.4574 ریال14:00:41
7.4573 ریال13:56:20
7.4577 ریال13:49:16
7.4564 ریال13:42:19
7.4565 ریال13:35:18
7.4565 ریال13:35:18
7.4577 ریال13:28:19
7.4578 ریال13:21:18
7.4572 ریال13:14:16
7.4574 ریال13:07:19
7.4576 ریال13:00:29
7.4576 ریال13:00:29
7.4572 ریال12:56:18
7.4565 ریال12:49:17
7.4573 ریال12:42:17
7.4566 ریال12:35:18
7.4566 ریال12:35:17
7.4578 ریال12:28:19
7.4567 ریال12:21:18
7.4574 ریال12:14:17
7.4568 ریال12:07:21
7.4563 ریال12:00:39
7.4563 ریال12:00:39
7.4575 ریال11:56:18
7.4577 ریال11:42:18
7.4565 ریال11:35:18
7.4565 ریال11:35:18
7.4574 ریال11:28:18
7.4576 ریال11:21:18
7.4573 ریال11:14:17
7.4578 ریال11:00:29
7.4578 ریال11:00:28
7.4582 ریال10:56:17
7.4586 ریال10:49:16
7.4589 ریال10:42:19
7.458 ریال10:28:18
7.4562 ریال10:21:17
7.4578 ریال10:14:16
7.4563 ریال10:00:34
7.4563 ریال10:00:34
7.4568 ریال9:56:16
7.4562 ریال9:49:16
7.4568 ریال9:35:18
7.4568 ریال9:35:17
7.4569 ریال9:28:17
7.4577 ریال9:21:17
7.4572 ریال9:07:18
7.4561 ریال8:56:19
7.4574 ریال8:49:17
7.456 ریال8:42:17
7.4585 ریال8:35:19
7.4585 ریال8:35:18
7.4562 ریال8:28:18
7.4568 ریال8:21:17
7.4577 ریال8:14:17
7.457 ریال8:07:19
7.4576 ریال8:00:37
7.4576 ریال8:00:36
7.456 ریال7:56:18
7.4562 ریال7:49:16
7.4572 ریال7:42:17
7.4565 ریال7:35:17
7.4565 ریال7:35:17
7.4562 ریال7:28:18
7.4576 ریال7:21:17
7.4566 ریال7:14:16
7.4562 ریال7:07:18
7.4568 ریال7:00:35
7.4568 ریال7:00:33
7.4574 ریال6:56:17
7.4566 ریال6:49:17
7.4568 ریال6:42:23
7.4571 ریال6:35:18
7.4571 ریال6:35:18
7.4564 ریال6:28:19
7.4567 ریال6:21:18
7.4562 ریال6:14:19
7.4566 ریال6:07:19
7.4557 ریال5:56:18
7.4559 ریال5:49:17
7.4562 ریال5:42:18
7.4557 ریال5:35:20
7.4557 ریال5:35:18
7.4565 ریال5:28:18
7.4567 ریال5:21:18
7.4566 ریال5:14:17
7.4568 ریال5:07:17
7.4566 ریال4:56:17
7.4571 ریال4:49:16
7.4561 ریال4:42:17
7.4564 ریال4:35:18
7.4564 ریال4:35:17
7.4558 ریال4:28:17
7.4564 ریال4:21:16
7.4559 ریال4:14:16
7.4557 ریال4:00:30
7.4557 ریال4:00:29
7.4558 ریال3:56:17
7.456 ریال3:49:16
7.4561 ریال3:42:18
7.4563 ریال3:35:17
7.4563 ریال3:35:17
7.4559 ریال3:28:17
7.4557 ریال3:14:17
7.4564 ریال3:07:16
7.4562 ریال3:00:33
7.4562 ریال3:00:33
7.457 ریال2:56:17
7.4569 ریال2:49:16
7.4573 ریال2:35:17
7.4573 ریال2:35:16
7.4575 ریال2:28:18
7.4576 ریال2:21:15
7.4593 ریال2:14:16
7.4589 ریال2:07:18
7.4582 ریال2:00:42
7.4582 ریال2:00:41
7.4573 ریال1:56:17
7.4584 ریال1:49:16
7.4572 ریال1:42:19
7.4574 ریال1:35:18
7.4574 ریال1:35:17
7.4582 ریال1:28:18
7.4565 ریال1:21:17
7.4566 ریال1:14:17
7.458 ریال1:07:16
7.4571 ریال1:00:30
7.4571 ریال1:00:29
7.4575 ریال0:56:16
7.4579 ریال0:49:15
7.4569 ریال0:42:18
7.4582 ریال0:35:18
7.4582 ریال0:35:17
7.457 ریال0:28:16
7.458 ریال0:21:18
7.4567 ریال0:14:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی