شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / کرون چک

  • نرخ فعلی:26.547
  • بالاترین قیمت روز:26.725
  • پایین ترین قیمت روز:26.527
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:26.654
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:26.649
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.102

نمودار کندل استیک یورو / کرون چک در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / کرون چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26.547 ریال20:28:19
26.556 ریال20:21:20
26.546 ریال20:14:18
26.549 ریال20:07:21
26.576 ریال20:00:41
26.576 ریال20:00:40
26.573 ریال19:56:20
26.557 ریال19:49:18
26.552 ریال19:35:21
26.552 ریال19:35:20
26.546 ریال19:28:19
26.552 ریال19:21:19
26.55 ریال19:14:19
26.54 ریال19:07:21
26.553 ریال19:00:34
26.553 ریال19:00:33
26.556 ریال18:56:19
26.584 ریال18:49:18
26.581 ریال18:42:19
26.543 ریال18:35:22
26.543 ریال18:35:22
26.584 ریال18:28:19
26.557 ریال18:14:18
26.527 ریال18:07:22
26.548 ریال18:00:44
26.548 ریال18:00:44
26.5709 ریال17:56:11
26.534 ریال17:49:17
26.536 ریال17:42:19
26.575 ریال17:35:21
26.575 ریال17:35:21
26.538 ریال17:28:18
26.5709 ریال17:21:18
26.544 ریال17:14:18
26.584 ریال17:07:20
26.593 ریال17:00:40
26.593 ریال17:00:39
26.597 ریال16:56:18
26.627 ریال16:49:17
26.603 ریال16:42:21
26.635 ریال16:35:20
26.635 ریال16:35:19
26.639 ریال16:28:19
26.664 ریال16:21:18
26.648 ریال16:14:17
26.64 ریال16:07:20
26.65 ریال16:00:40
26.65 ریال16:00:40
26.619 ریال15:56:19
26.692 ریال15:49:18
26.661 ریال15:42:20
26.674 ریال15:35:19
26.674 ریال15:35:18
26.657 ریال15:28:18
26.701 ریال15:21:19
26.671 ریال15:14:17
26.688 ریال15:07:19
26.683 ریال15:00:33
26.683 ریال15:00:33
26.646 ریال14:56:19
26.656 ریال14:49:17
26.689 ریال14:42:19
26.645 ریال14:35:19
26.645 ریال14:35:18
26.649 ریال14:28:19
26.638 ریال14:21:18
26.649 ریال14:14:16
26.689 ریال14:07:20
26.636 ریال14:00:43
26.636 ریال14:00:41
26.642 ریال13:56:20
26.617 ریال13:49:16
26.608 ریال13:42:19
26.602 ریال13:35:18
26.602 ریال13:35:18
26.624 ریال13:28:19
26.6 ریال13:21:18
26.62 ریال13:14:16
26.593 ریال13:07:19
26.596 ریال13:00:29
26.596 ریال13:00:29
26.609 ریال12:56:18
26.565 ریال12:49:17
26.588 ریال12:42:17
26.591 ریال12:35:18
26.591 ریال12:35:17
26.588 ریال12:28:19
26.627 ریال12:21:18
26.618 ریال12:14:17
26.614 ریال12:07:21
26.628 ریال12:00:39
26.628 ریال12:00:39
26.618 ریال11:56:18
26.604 ریال11:49:17
26.641 ریال11:42:18
26.628 ریال11:35:18
26.628 ریال11:35:18
26.6 ریال11:28:18
26.622 ریال11:21:18
26.611 ریال11:14:17
26.622 ریال11:07:17
26.632 ریال11:00:29
26.632 ریال11:00:28
26.615 ریال10:56:17
26.591 ریال10:49:16
26.648 ریال10:42:19
26.632 ریال10:35:18
26.632 ریال10:35:17
26.661 ریال10:28:18
26.645 ریال10:21:17
26.626 ریال10:14:16
26.65 ریال10:07:18
26.648 ریال10:00:34
26.648 ریال10:00:34
26.628 ریال9:56:16
26.662 ریال9:49:16
26.629 ریال9:42:17
26.628 ریال9:35:18
26.628 ریال9:35:17
26.626 ریال9:28:17
26.676 ریال9:21:17
26.669 ریال9:14:16
26.685 ریال9:07:18
26.691 ریال9:02:10
26.691 ریال9:02:10
26.694 ریال8:56:19
26.675 ریال8:49:17
26.677 ریال8:42:17
26.701 ریال8:35:19
26.701 ریال8:35:18
26.685 ریال8:28:18
26.679 ریال8:21:17
26.684 ریال8:14:17
26.71 ریال8:07:19
26.658 ریال8:00:37
26.658 ریال8:00:36
26.685 ریال7:56:18
26.689 ریال7:42:17
26.667 ریال7:35:17
26.667 ریال7:35:17
26.687 ریال7:28:18
26.685 ریال7:21:17
26.697 ریال7:14:16
26.702 ریال7:07:18
26.705 ریال7:00:35
26.705 ریال7:00:33
26.665 ریال6:56:17
26.693 ریال6:49:17
26.713 ریال6:42:23
26.714 ریال6:35:18
26.714 ریال6:35:18
26.69 ریال6:21:18
26.689 ریال6:14:19
26.694 ریال6:07:19
26.703 ریال6:00:39
26.703 ریال6:00:36
26.665 ریال5:56:18
26.688 ریال5:49:17
26.698 ریال5:42:18
26.67 ریال5:35:20
26.67 ریال5:35:18
26.693 ریال5:28:18
26.692 ریال5:21:18
26.706 ریال5:14:16
26.696 ریال5:07:17
26.713 ریال5:00:26
26.713 ریال5:00:25
26.704 ریال4:56:17
26.71 ریال4:49:16
26.696 ریال4:42:17
26.703 ریال4:35:18
26.703 ریال4:35:17
26.697 ریال4:28:17
26.698 ریال4:21:16
26.705 ریال4:00:30
26.705 ریال4:00:28
26.714 ریال3:56:17
26.709 ریال3:49:16
26.71 ریال3:42:18
26.707 ریال3:35:17
26.707 ریال3:35:17
26.706 ریال3:28:17
26.71 ریال3:21:15
26.709 ریال3:14:17
26.693 ریال3:07:16
26.708 ریال3:00:33
26.708 ریال3:00:33
26.706 ریال2:56:17
26.712 ریال2:49:16
26.674 ریال2:42:17
26.669 ریال2:35:17
26.669 ریال2:35:16
26.672 ریال2:28:18
26.725 ریال2:21:15
26.718 ریال2:14:16
26.72 ریال2:07:18
26.695 ریال2:00:41
26.695 ریال2:00:41
26.701 ریال1:49:16
26.703 ریال1:42:19
26.697 ریال1:35:18
26.697 ریال1:35:17
26.693 ریال1:28:18
26.686 ریال1:21:17
26.681 ریال1:14:17
26.662 ریال1:07:16
26.673 ریال1:00:30
26.673 ریال1:00:29
26.667 ریال0:56:16
26.663 ریال0:49:15
26.659 ریال0:42:18
26.67 ریال0:28:16
26.653 ریال0:21:18
26.642 ریال0:14:17
26.654 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی