شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / اسکودو کیپ وردن تقاضا

  • نرخ فعلی:114.726
  • بالاترین قیمت روز:114.809
  • پایین ترین قیمت روز:114.077
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.18
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:114.18
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:114.232
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.494

نمودار کندل استیک یورو / اسکودو کیپ وردن تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / اسکودو کیپ وردن تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
114.726 ریال15:35:25
114.726 ریال15:35:24
114.747 ریال15:28:20
114.737 ریال15:21:22
114.809 ریال15:14:20
114.768 ریال15:07:21
114.747 ریال15:00:40
114.747 ریال15:00:40
114.768 ریال14:56:22
114.809 ریال14:49:21
114.768 ریال14:42:24
114.706 ریال14:35:23
114.706 ریال14:35:22
114.716 ریال14:28:23
114.706 ریال14:14:20
114.726 ریال14:07:24
114.757 ریال13:56:21
114.778 ریال13:49:21
114.603 ریال13:42:22
114.613 ریال13:35:24
114.613 ریال13:35:23
114.531 ریال13:28:23
114.5 ریال13:21:23
114.51 ریال13:14:21
114.407 ریال13:07:24
114.376 ریال13:00:32
114.376 ریال13:00:32
114.407 ریال12:56:23
114.448 ریال12:49:20
114.438 ریال12:42:23
114.376 ریال12:35:24
114.376 ریال12:35:24
114.355 ریال12:21:22
114.5 ریال12:14:19
114.489 ریال12:07:26
114.397 ریال11:56:21
114.438 ریال11:49:21
114.479 ریال11:42:23
114.407 ریال11:35:23
114.407 ریال11:35:22
114.324 ریال11:28:22
114.335 ریال11:14:21
114.366 ریال11:07:23
114.397 ریال11:00:39
114.397 ریال11:00:39
114.407 ریال10:56:20
114.438 ریال10:49:20
114.469 ریال10:42:21
114.458 ریال10:35:21
114.458 ریال10:35:20
114.5 ریال10:28:21
114.428 ریال10:21:21
114.376 ریال10:14:19
114.355 ریال10:07:20
114.324 ریال10:00:38
114.324 ریال10:00:36
114.335 ریال9:56:21
114.376 ریال9:49:18
114.407 ریال9:42:20
114.397 ریال9:35:21
114.397 ریال9:35:20
114.355 ریال9:28:19
114.345 ریال9:14:18
114.355 ریال8:56:40
114.335 ریال8:49:21
114.324 ریال8:42:20
114.304 ریال8:35:24
114.304 ریال8:35:24
114.294 ریال8:21:20
114.273 ریال8:14:20
114.252 ریال8:00:43
114.252 ریال8:00:43
114.294 ریال7:56:22
114.252 ریال7:49:20
114.263 ریال7:42:20
114.273 ریال7:28:22
114.252 ریال7:21:21
114.242 ریال7:14:19
114.283 ریال7:07:22
114.252 ریال6:56:21
114.242 ریال6:49:18
114.263 ریال6:42:24
114.273 ریال6:35:24
114.273 ریال6:35:24
114.252 ریال6:28:28
114.221 ریال6:21:22
114.211 ریال6:14:20
114.18 ریال6:07:21
114.149 ریال6:00:59
114.149 ریال6:00:58
114.16 ریال5:56:21
114.19 ریال5:49:20
114.201 ریال5:42:22
114.19 ریال5:28:22
114.18 ریال5:21:20
114.17 ریال5:14:20
114.18 ریال5:07:21
114.149 ریال4:49:19
114.16 ریال4:42:21
114.201 ریال4:35:20
114.201 ریال4:35:19
114.16 ریال4:28:19
114.139 ریال4:21:19
114.149 ریال4:14:17
114.139 ریال4:07:19
114.16 ریال4:00:37
114.16 ریال4:00:36
114.139 ریال3:42:19
114.149 ریال3:35:19
114.149 ریال3:35:19
114.18 ریال3:21:18
114.16 ریال3:14:17
114.19 ریال3:07:21
114.211 ریال3:00:29
114.211 ریال3:00:29
114.19 ریال2:56:19
114.17 ریال2:49:17
114.211 ریال2:42:21
114.221 ریال2:35:21
114.221 ریال2:35:20
114.19 ریال2:28:20
114.18 ریال2:14:17
114.16 ریال1:56:18
114.139 ریال1:49:18
114.149 ریال1:42:21
114.18 ریال1:28:18
114.201 ریال1:21:19
114.17 ریال1:14:18
114.18 ریال1:07:19
114.19 ریال1:00:33
114.19 ریال1:00:31
114.139 ریال0:56:19
114.149 ریال0:49:17
114.194 ریال0:42:20
114.077 ریال0:28:19
114.139 ریال0:21:20
114.118 ریال0:14:19
114.18 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی