شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / پزوی کلمبیا تقاضا

  • نرخ فعلی:4125
  • بالاترین قیمت روز:4126
  • پایین ترین قیمت روز:4095
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,101
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۲:۲۲
  • نرخ روز گذشته:4,102
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:23

نمودار کندل استیک یورو / پزوی کلمبیا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پزوی کلمبیا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,125 ریال15:42:22
4,124 ریال15:21:20
4,126 ریال15:14:18
4,125 ریال14:56:20
4,126 ریال14:49:19
4,125 ریال14:42:21
4,116 ریال14:07:22
4,118 ریال13:56:19
4,119 ریال13:49:18
4,112 ریال13:42:20
4,113 ریال13:35:22
4,113 ریال13:35:21
4,110 ریال13:28:20
4,108 ریال13:21:20
4,109 ریال13:14:19
4,106 ریال13:07:21
4,104 ریال13:00:29
4,104 ریال13:00:29
4,106 ریال12:56:21
4,107 ریال12:49:18
4,106 ریال12:42:21
4,104 ریال12:35:21
4,104 ریال12:35:21
4,103 ریال12:21:20
4,108 ریال12:07:23
4,105 ریال11:56:19
4,107 ریال11:49:19
4,108 ریال11:42:21
4,105 ریال11:35:20
4,105 ریال11:35:19
4,103 ریال11:28:20
4,102 ریال11:21:18
4,103 ریال11:14:19
4,104 ریال11:07:21
4,105 ریال10:56:18
4,106 ریال10:49:18
4,107 ریال10:35:19
4,107 ریال10:35:18
4,108 ریال10:28:19
4,106 ریال10:21:19
4,104 ریال10:14:17
4,103 ریال9:56:19
4,104 ریال9:49:17
4,105 ریال9:35:19
4,105 ریال9:35:18
4,103 ریال8:56:39
4,102 ریال8:35:22
4,102 ریال8:35:22
4,101 ریال8:21:18
4,100 ریال8:00:40
4,100 ریال8:00:40
4,101 ریال7:56:20
4,100 ریال7:14:18
4,101 ریال7:07:20
4,100 ریال6:42:21
4,101 ریال6:35:22
4,101 ریال6:35:22
4,100 ریال6:28:26
4,098 ریال6:14:18
4,097 ریال6:07:19
4,096 ریال5:56:19
4,097 ریال5:49:18
4,098 ریال5:42:20
4,097 ریال5:35:20
4,097 ریال5:35:20
4,098 ریال5:28:20
4,097 ریال5:14:18
4,098 ریال5:07:19
4,096 ریال4:42:19
4,098 ریال4:35:19
4,098 ریال4:35:18
4,096 ریال3:49:17
4,095 ریال3:42:17
4,096 ریال3:28:17
4,098 ریال3:21:16
4,097 ریال3:07:19
4,098 ریال3:00:27
4,098 ریال3:00:26
4,104 ریال2:56:17
4,103 ریال2:49:16
4,105 ریال2:35:19
4,105 ریال2:35:18
4,104 ریال2:14:16
4,103 ریال2:07:18
4,104 ریال1:56:16
4,102 ریال1:49:16
4,103 ریال1:42:18
4,101 ریال1:35:19
4,101 ریال1:35:18
4,102 ریال1:21:17
4,101 ریال1:14:17
4,102 ریال1:07:17
4,101 ریال1:00:29
4,101 ریال1:00:28
4,100 ریال0:56:17
4,101 ریال0:42:17
4,098 ریال0:28:17
4,099 ریال0:14:17
4,101 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی