شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار باهاماس

  • نرخ فعلی:1.1292
  • بالاترین قیمت روز:1.1382
  • پایین ترین قیمت روز:1.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1337
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۱:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.1342
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک یورو / دلار باهاماس در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار باهاماس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1292 ریال21:21:21
1.1293 ریال21:14:19
1.1287 ریال21:07:19
1.1291 ریال20:56:21
1.1293 ریال20:49:19
1.1296 ریال20:35:21
1.1296 ریال20:35:21
1.13 ریال20:28:19
1.1308 ریال20:21:20
1.1305 ریال20:14:18
1.1313 ریال20:07:21
1.1317 ریال20:00:41
1.1317 ریال20:00:40
1.1312 ریال19:56:20
1.1314 ریال19:49:18
1.1317 ریال19:42:22
1.1316 ریال19:35:20
1.1316 ریال19:35:20
1.1314 ریال19:28:19
1.13 ریال19:21:19
1.1298 ریال19:14:19
1.1299 ریال19:07:21
1.1303 ریال19:00:33
1.1303 ریال19:00:33
1.1304 ریال18:56:19
1.1297 ریال18:49:18
1.1293 ریال18:42:19
1.1305 ریال18:28:19
1.1315 ریال18:14:18
1.1321 ریال18:07:22
1.1309 ریال18:00:44
1.1309 ریال18:00:44
1.12 ریال17:56:11
1.1303 ریال17:49:17
1.1297 ریال17:42:19
1.1311 ریال17:35:21
1.1311 ریال17:35:20
1.1303 ریال17:28:18
1.12 ریال17:21:18
1.1306 ریال17:14:18
1.1336 ریال17:07:20
1.1334 ریال17:00:40
1.1334 ریال17:00:39
1.1333 ریال16:56:18
1.1337 ریال16:49:17
1.1339 ریال16:42:21
1.1336 ریال16:35:19
1.1336 ریال16:35:19
1.1334 ریال16:28:19
1.1332 ریال16:21:18
1.133 ریال16:14:17
1.1336 ریال16:07:19
1.1335 ریال16:00:40
1.1335 ریال16:00:40
1.1339 ریال15:56:19
1.1336 ریال15:49:18
1.1331 ریال15:42:20
1.133 ریال15:35:19
1.133 ریال15:35:18
1.1326 ریال15:28:18
1.1325 ریال15:21:19
1.1324 ریال15:14:17
1.1321 ریال15:07:18
1.1324 ریال14:49:17
1.1336 ریال14:28:19
1.1334 ریال14:21:18
1.1329 ریال14:14:16
1.1322 ریال14:07:19
1.133 ریال14:00:43
1.133 ریال14:00:41
1.1336 ریال13:56:20
1.1334 ریال13:49:16
1.1333 ریال13:42:19
1.1332 ریال13:35:18
1.1332 ریال13:35:18
1.134 ریال13:28:19
1.1348 ریال13:21:18
1.1349 ریال13:07:18
1.1352 ریال13:00:29
1.1352 ریال13:00:29
1.1351 ریال12:56:18
1.1352 ریال12:49:16
1.1354 ریال12:42:17
1.1351 ریال12:35:18
1.1351 ریال12:35:17
1.1354 ریال12:28:18
1.1363 ریال12:21:18
1.1365 ریال12:14:17
1.1359 ریال12:07:21
1.1367 ریال12:00:39
1.1367 ریال12:00:39
1.1364 ریال11:56:18
1.1371 ریال11:49:16
1.1373 ریال11:42:18
1.1375 ریال11:35:18
1.1375 ریال11:35:18
1.1372 ریال11:28:18
1.1374 ریال11:21:18
1.1382 ریال11:14:16
1.1375 ریال11:07:17
1.137 ریال11:00:29
1.137 ریال11:00:28
1.1371 ریال10:56:17
1.1372 ریال10:49:16
1.1374 ریال10:42:19
1.1375 ریال10:35:18
1.1375 ریال10:35:17
1.1366 ریال10:28:18
1.1346 ریال10:21:17
1.1349 ریال10:07:18
1.1347 ریال10:00:34
1.1347 ریال10:00:34
1.135 ریال9:56:16
1.1347 ریال9:49:16
1.1349 ریال9:42:17
1.1353 ریال9:28:17
1.1355 ریال9:21:17
1.1352 ریال9:14:16
1.1346 ریال9:07:18
1.1342 ریال9:02:10
1.1342 ریال9:02:10
1.1341 ریال8:56:19
1.1339 ریال8:49:17
1.1343 ریال8:42:17
1.1341 ریال8:35:19
1.1341 ریال8:35:18
1.1339 ریال8:28:17
1.1337 ریال8:14:17
1.1335 ریال8:00:37
1.1335 ریال8:00:36
1.1336 ریال7:56:18
1.1334 ریال7:42:17
1.1332 ریال7:28:18
1.1329 ریال7:14:16
1.133 ریال7:00:34
1.133 ریال7:00:33
1.1331 ریال6:56:17
1.1327 ریال6:49:17
1.133 ریال6:42:22
1.1331 ریال6:35:18
1.1331 ریال6:35:18
1.1332 ریال6:28:19
1.1331 ریال6:21:18
1.133 ریال6:14:19
1.1335 ریال6:07:19
1.1332 ریال6:00:39
1.1332 ریال6:00:36
1.1333 ریال5:56:18
1.1334 ریال5:49:17
1.134 ریال5:42:18
1.1338 ریال5:35:20
1.1338 ریال5:35:18
1.1341 ریال5:21:18
1.1342 ریال5:14:16
1.1344 ریال5:00:25
1.1344 ریال5:00:25
1.1346 ریال4:56:17
1.134 ریال4:49:16
1.1337 ریال4:42:17
1.134 ریال4:28:17
1.1338 ریال4:21:16
1.134 ریال4:14:16
1.1344 ریال4:00:30
1.1344 ریال4:00:28
1.1345 ریال3:56:17
1.1341 ریال3:42:18
1.1338 ریال3:28:17
1.1342 ریال3:21:15
1.1343 ریال3:14:17
1.1345 ریال3:07:16
1.1341 ریال3:00:33
1.1341 ریال3:00:33
1.134 ریال2:56:17
1.1338 ریال2:49:16
1.1339 ریال2:42:17
1.1337 ریال2:28:18
1.134 ریال2:14:16
1.1338 ریال2:00:41
1.1338 ریال2:00:41
1.1337 ریال1:49:16
1.1338 ریال1:35:18
1.1338 ریال1:35:17
1.1337 ریال1:28:18
1.1334 ریال1:21:17
1.1331 ریال1:14:17
1.1332 ریال1:07:16
1.1331 ریال1:00:29
1.1331 ریال1:00:29
1.133 ریال0:56:16
1.1331 ریال0:42:18
1.1334 ریال0:35:18
1.1334 ریال0:35:17
1.1336 ریال0:28:16
1.1335 ریال0:21:18
1.1337 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی